Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

Het zorgteam

In het Prinses Máxima Centrum wordt jouw kind behandeld door een team van experts. Iedere expert is gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van de behandeling van kanker. Samen zijn zij jullie zorgteam. Hier lees je wie wat doet.

Specialist/oncoloog
Het zorgteam wordt geleid door de specialist. Vaak is je behandelend specialist een kinderoncoloog, die gespecialiseerd is in de vorm van kanker van je kind, maar ook een kinderneuroloog of een kinderendocrinoloog (hormoondokter) kan je behandelteam aansturen.

Verpleegkundig specialist
Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in de medische behandeling van kinderen met kanker. Verpleegkundig specialisten begeleiden je tijdens het behandeltraject,  ze kunnen je advies geven over de behandeling  en praktische ondersteuning bieden. Ze noemen zichzelf ook wel je ‘casemanager’.

Verpleegkundige
In het Maxima werken verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en kinderoncologie verpleegkundigen. Verpleegkundigen begeleiden je tijdens de behandeling op de dagopname of in de kliniek en zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor controles en het toedienen van medicatie, maar zorgen ook dat de juiste extra hulp wordt ingeroepen.

Apotheker
Dit zijn de experts op het gebied van medicijnen. Apothekers kunnen meer informatie geven over de medicijnen die bij de behandeling horen, over de eventuele bijwerkingen van die medicijnen en over medicatiemanagement.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker kan jou en je gezin helpen aan te passen aan het leven tijdens en na de behandeling. Maatschappelijk werkers kunnen je helpen met een groot aantal praktische en emotionele problemen, van financiële zaken tot praten over relationele zaken of problemen op het werk.

Psycholoog
Psychologen kunnen helpen bij het omgaan met moeilijke emoties, uitdagingen in relaties, beslissingen over de behandeling en zorgen over de toekomst. Kanker is van invloed op je hele wezen, niet alleen op je lichaam. Het is van invloed op emoties, gedachten en de relaties met de mensen om je heen. Psychologen maken daarom een belangrijk onderdeel uit van het zorgteam.

Pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker maakt deel uit van het behandelteam. Je kunt een beroep doen op een pedagogisch medewerker bij het ondergaan van medische handelingen en ingrepen. Zij kunnen daarover uitleg geven en hebben vaak nuttige adviezen en tips. Ook kunnen ze het kind, als daar behoefte aan is, bij ingrepen of onderzoeken begeleiden. Verder kun je met hen overleggen over mogelijkheden om het verblijf in het ziekenhuis zo goed en zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Zij kunnen ook advies geven over broers, zussen, sociale omgeving en nog veel meer.

Chirurg
Als een operatie onderdeel is van de behandeling, wordt deze uitgevoerd door een chirurg die gespecialiseerd is in kanker. De chirurg zal je vertellen wat je kunt verwachten en komt na de operatie kijken of het kind goed opknapt.

Fysiotherapeut
Dit zijn onze experts op het gebied van beweging en conditie. Soms is kanker van invloed op bewegingen als lopen en bukken. Fysiotherapeuten helpen bij het bewegen en het opbouwen van kracht. Daarnaast helpen ze je kind actief te blijven en door te gaan met dagelijkse bezigheden.

Onderwijs in het Máxima
Als jullie regelmatig of voor een langere periode in het ziekenhuis zijn, mist je kind soms veel school. In het ziekenhuis werken consulenten die kunnen helpen met de schoolvoortgang. De consulent stelt samen met jullie en de school eventueel een aangepast programma op dat rekening houdt met de gevolgen van de ziekte en behandeling. Daarnaast kan je kind ook les krijgen in het centrum.

Radioloog
Een expert in het interpreteren van scanresultaten. Radiologen interpreteren en bekijken de röntgenfoto’s, CT-scans, MRI-scans en PET-scans om te zoeken naar tekenen van kanker en om te zien hoe het gaat met de behandeling.

Radiotherapeuten en radiografisch laboranten
Experts die de radiotherapiebehandeling verzorgen. . Radiotherapeuten en radiografisch laboranten zullen je vertellen wat je kunt verwachten van de scans en de behandeling; tijdens de behandeling kun je ook met ze praten.

Diëtist
Een expert die verstand heeft van het voedingspatroon van je kind en die kan helpen bij het opstellen van een dieet. Diëtisten houden rekening met de vorm van kanker die  het kind heeft, met dieetvereisten en of het kind bepaalde dingen niet goed naar binnen krijgt.

Patholoog
Een arts die lichaamsweefsels onderzoekt op tekenen van kanker en andere ziekten. Pathologen onderzoeken weefselmonsters die zijn afgenomen tijdens biopsieën en andere onderzoeken.

Laborant
Een specialist in het afnemen van bloed. Laboranten worden speciaal opgeleid om bloed af te nemen voor onderzoeken. (Als je kind een centrale lijn heeft, wordt het bloed meestal afgenomen door een verpleegkundige via de lijn).

Comfort team
Dit team ondersteunt je bij het nadenken over kwaliteit van leven. Zij denken met je na over hoe ze je zorgen kunnen verlichten en Deze mensen helpen om de symptomen van kanker te verminderen en om te gaan met pijn. Palliatieve zorgartsen werken ook samen met de rest van het zorgteam om jullie te ondersteunen bij de gevolgen die kanker heeft op gevoelens en emoties.