Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

In het Máxima

We realiseren ons heel goed dat jullie als gezin en familie een zware periode doormaken. De aandacht gaat vooral uit naar je kind en naar elkaar. Wij zorgen er graag voor dat jullie verblijf hier zo prettig mogelijk is. Hier geven we je een overzicht van de mogelijkheden die ons centrum biedt.
Alles wat we doen en wat we bieden, doen we vanuit onze visie op ‘ontwikkelingsgerichte zorg’
(OGZ). Het Prinses Máxima Centrum stimuleert dat de psychosociale en lichamelijke ontwikkeling van kind en gezin doorgaat tijdens de ziekteperiode. Daarom zijn er in ons centrum ruimtes voor sport, spel, ontspanning, muziek, theater en school. Je kunt veel doen en er is van alles mogelijk.

Wat ook bijzonder is in ons centrum, is dat ouders en kinderen vrij door het gebouw kunnen bewegen. Bijvoorbeeld om naar ‘school’ te gaan of naar de eet-huiskamer. Ook de meeste
kinderen die chemotherapie krijgen, kunnen bijna overal naar toe. Naar ruimtes binnen en buiten. Jullie stemmen dit wel af met een doktersassistente.

Tot slot
Wij zijn hier om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen en het verblijf aangenamer te maken. Wanneer je toch minder tevreden bent, laat dit dan weten aan je doktersassistente. We nemen dan maatregelen voor verbetering. 

Wij wensen jullie sterkte. 

Met vriendelijke groeten, de medewerkers van het Prinses Máxima Centrum