Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

Samenwerking tussen patiënten en zorgverleners: waar hebben u en uw kind recht op?

Wanneer u in het Prinses Máxima Centrum komt, zetten wij ons, samen met u, in voor de beste zorg en behandeling. Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een “geneeskundige behandelingsovereenkomst” met uw kind: u geeft ons de opdracht uw kind zorg te verlenen. Dat kan zijn in de vorm van een onderzoek, advies of behandeling. De relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Belangrijke onderdelen zijn het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels ‘informed consent’ ofwel: u geeft toestemming nadat u goed geïnformeerd bent. U en/of uw kind beslissen samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden.

Volgens de wet heeft uw kind recht op: