Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

Centraal veneuze katheter plaatsen

Aan het begin van de behandeling wordt bij kinderen vaak een centraal veneuze katheter (CVL) geplaatst. Deze katheter kan gebruikt worden voor het toedienen van vocht, voeding en medicatie, zoals chemotherapie. Ook kan uit de katheter bloed worden afgenomen. Een centraal veneuze katheter is een ‘lang’ infuus, waarbij de tip (uitgang) van de katheter in een groot bloedvat wordt gelegd. Dit is met name belangrijk voor het toedienen van chemotherapie en voeding, omdat deze middelen dan snel in het bloed worden verspreid.

Er zijn diverse typen katheters:

 Voorbereiding

Het plaatsen van een CVL vindt meestal plaats tijdens een operatie onder narcose. Uw kind zal voor de operatie nuchter moeten zijn. U wordt hierover vooraf uitgebreid geïnformeerd door de Anesthesioloog. Een PICC (perifere intraveneuze centrale catheter) kan ook zonder narcose geplaatst worden, deze wordt net als een infuus geplaatst in een bloedvat onder de huid.

Het plaatsen van een CVL

Nadat uw kind onder narcose is gebracht brengt de arts de lijn aan in een grote ader. De operatie duurt ongeveer 1 uur. Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht met regelmatige controles. Als de controles goed zijn verhuist uw kind terug naar de afdeling. Uw kind mag dan weer wat eten en drinken. Vaak wordt na de ingreep nog een röntgenfoto gemaakt van de borstkas, om te kijken of het tip van de lijn op de juiste plek ligt.

Een PICC lijn kan ook zonder sedatie/narcose worden ingebracht. Vader of moeder kan er gewoon bij blijven. De arm wordt gebogen op een kussen gelegd. Een knijper met een rood lampje (saturatiemeter) wordt op een vinger of teen gezet en op de borst worden 3 plakkers met draadjes geplakt voor de monitor. Net als bij het prikken van een infuus wordt met een stuwband, het bloedvat beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt soms een echo apparaat gebruikt om het bloedvat in beeld te brengen. Vervolgens wordt verdoving gegeven met een prik in de huid. Daarna is het inbrengen van het infuus meestal niet meer pijnlijk. De PICC wordt dan via het aangeprikte infuus via het bloedvat naar een groot bloedvat geschoven. Na het afplakken wordt er nog een röntgenfoto gemaakt van de longen, om te kijken of de tip van de lijn op de juiste plek zit.

Risico's

Aan elke operatie zijn risico’s verbonden, hoewel we natuurlijk ons best doen om deze te voorkomen. Het is van belang dat u weet welke risico’s dit zijn en wat u moet doen als er een complicatie optreedt.

  • Aanprikken van een slagader: soms prikt de dokter in een slagader in plaats van een ader. Dit wordt meestal direct gezien. Er kan dan aan de buitenkant een grote blauwe plek ontstaan.
  • Bloeding in de borstkasholte. Heel zelden is er een bloeding in je borstkasholte. Er wordt dan tijdens de operatie een slangetje (een drain) in de borstkastholte geplaatst om het bloed eruit te laten lopen. Om bloedarmoede te voorkomen wordt meestal extra bloed toegediend. Nadat de bloeding is gestopt, verwijderen we de drain.  Klaplong: Een heel enkele keer prikt de arts in een long. Die lekt dan lucht in de borstkasholte en er ontstaat een klaplong. Er wordt dan tijdens de operatie een drain in de borstkas geplaatst om de lucht naar buiten te laten. Als de long weer goed functioneert, verwijderen we de drain.
  • Trombose. Soms kan aan de tip van de centraal veneuze katheter een bloedstolsel ontstaan. Als dit tot verstopping leidt, proberen we met een antistollingsmiddel het stolsel op te lossen. Lukt dit niet, dan moet de katheter vervangen worden.Houdt u na de operatie rekening met deze punten:
Nazorg

Vervang de pleisters op de wondjes regelmatig, dit kan pijnlijk zijn.  Er vormt zich na verloop van tijd een litteken op de plaats van het wondje. De eerste 5 dagen mag uw kind niet douchen.

Koorts
Omdat uw kind een centraal veneuze katheter heeft zijn er afspraken gemaakt om contact op te nemen als uw kind koorts heeft. Er is namelijk altijd het risico op een infectie. Bij een aantal uur >38 graden koorts of eenmalig boven 38.5 graden neemt u altijd contact op met het ziekenhuis.