Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Angst voor corona: wat doet dat met u en uw kinderen?

Hoewel corona voor kinderen meestal niet gevaarlijk is, zet het virus hun leven toch op zijn kop. Niet meer naar school, geen bezoekjes van opa en oma, niet zomaar spelen met vrienden of vriendinnen. Maar ook: bezorgde ouders die nergens anders meer over praten. Hoe kunt u hier als ouder verstandig mee omgaan? En wat als u er zelf niet goed uitkomt?
Op 5 april 2020 had het Jeugdjournaal een speciale uitzending over corona, met duidelijke uitleg over het
virus. En leuke tips over wat je kunt doen nu het leven er even heel anders uitziet. De uitzending begon
met een peiling naar wat kinderen zelf vinden. De meeste kinderen willen het liefst weer terug naar
school en missen hun meester of juf. Vanwege de goede uitleg, maar ook om de gezelligheid in de klas.

Geruststellen
Veel kinderen maken zich ook zorgen, zo bleek uit de peiling van het Jeugdjournaal. Ze zijn bang dat zij
zelf ziek worden. Of hun ouders, die dan misschien niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Viroloog
Annemiek van der Eijk stelde de jonge kijkers gerust: de meeste ouders zijn niet zo oud. Die kunnen wel
ziek worden maar knappen ook weer gewoon op. En het is erg zeldzaam dat kinderen ernstig ziek
worden van corona.

Normale reactie
Esther van den Bergh, psycholoog bij het Máxima, herkent dergelijke zorgen van kinderen. En ze ziet die
ook bij ouders. ‘Het is ook niet raar. Angst en stress zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis.
En dat ís corona nu eenmaal. En deze keer heeft iedereen ermee te maken. Ouders van een kind met
kanker weten al hoe het is als je vertrouwde wereld er ineens heel anders uitziet. De gedeelde ervaring
zorgt er misschien voor dat ouders van het Máxima zich beter begrepen voelen.’

Open zijn
De ervaring met onzekerheden en angsten – en het praten daarover – kunnen ouders nu juist heel goed
gebruiken. Bijvoorbeeld in gesprekken over corona met hun kind, broers en zussen. Ouders weten
immers vaak al goed hoe je over ziekte kunt praten. Van den Bergh: ‘Net als bij kanker is het ook bij
corona niet verstandig net te doen of er niets aan de hand is. Kinderen – ook de kleintjes – hebben het
haarfijn door als volwassenen zich zorgen maken. Je kunt er beter open over zijn. Laat zien dat je snapt
waarom kinderen misschien bang zijn. En leg feitelijk uit hoe het zit. Bijvoorbeeld met het boekje ‘Praten
over corona’.’

Hulp vragen mág
Bij corona komt intussen nog meer kijken. Er zijn ook ouders die bijvoorbeeld ineens geen inkomen meer
hebben. Of die nog een ander kind in een gehandicapteninstelling hebben, bij wie ze niet op bezoek
kunnen. Van den Bergh: ‘Dat zijn heftige verhalen. De meeste mensen zijn veerkrachtig en lossen
problemen zelf op door met familie en vrienden te praten. En precies dát is nu extra lastig. Niemand
hoeft zich te schamen als hij of zij in deze moeilijke tijden extra steun nodig heeft. Of het nu is van de
medisch-pedagogisch medewerker, de medisch maatschappelijk werker, de psycholoog of de consulent
levensvragen. We zijn er voor alle kinderen en ouders van het Máxima, juist nú.’

Meer informatie
Heeft u vragen over het omgaan met angst voor corona bij uw kind(eren)? Of denkt u dat uw kind óf
uzelf baat kan hebben met extra steun? Spreek dan de medisch-pedagogisch medewerker van uw kind
aan. Of vraag ernaar bij de behandelend arts. Die kan u in contact brengen met iemand van het
psychosociaal team of bijvoorbeeld met de consulent levensvragen.