Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Hoe beschermen we kinderen tegen griep?

Vanaf half november tot begin december halen medewerkers van het Prinses Máxima Centrum die met patiënten werken weer de jaarlijkse griepprik. Zo krijgt het griepvirus minder vat op hen en kunnen ze het ook niet overdragen aan patiënten. Is zo’n prik ook een goed idee voor de kinderen zelf?
Kinderen met kanker zijn extra gevoelig voor infectieziekten. Het Prinses Máxima Centrum doet er dan ook er alles aan om patiënten te beschermen. Nu het jaarlijkse griepseizoen weer aanbreekt, volgen we daarom de adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM. Alle medewerkers die direct contact met patiënten hebben, krijgen de oproep zich te laten vaccineren tegen de griep. Het gaat om artsen, verpleegkundigen, apotheekassistenten, psychosociale medewerkers en de mensen van de prikpoli.

Is het niet slimmer om de kinderen zelf te vaccineren? Dat klinkt logisch, maar is toch niet het geval. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de griepprik zin heeft voor kinderen met kanker. Het effect van de vaccinatie bij kinderen met een slechte afweer is minder dan bij gezonde kinderen. Belangrijker is dat ze tijdens hun behandeling zo min mogelijk in aanraking komen met het griepvirus. Vaccineren van de mensen om hen heen, zoals de medewerkers van het Prinses Máxima Centrum, is daarvoor de beste aanpak. Er is geen bewijs dat het vaccineren van familieleden zin heeft, maar wij denken van wel. Daarom adviseren wij u (ouders, broers en zussen), als u dat zou willen, via de huisarts een griepvaccinatie te halen. De dokter van uw kind kan u hierover eventueel meer vertellen.