Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

JACIE accreditatie verleend voor stamceltransplantatie

Het stamceltransplantatiecentrum van het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft met ingang van 18 mei jl. een vergunning gekregen van het ministerie om allogeen (met donorcellen) en autoloog (met eigen stamcellen) te transplanteren bij kinderen. Voorwaarde voor deze vergunning is accreditatie volgens JACIE.

JACIE is het Europese keuringsinstituut voor stamceltransplantatie. Recent is de JACIE accreditatie toegekend. Hiermee voldoet het stamceltransplantatiecentrum aan alle wet- en regelgeving om stamceltransplantatie bij kinderen uit te voeren.

De afdeling stamceltransplantatie is een samenwerking tussen het Prinses Máxima Centrum en het WKZ/UMC Utrecht. In het transplantatiecentrum worden zowel kinderen met kanker behandeld als kinderen uit het WKZ met bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte.

JACIE

De Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) is een non-profit instelling met als doelstelling om het proces van stamceltransplantatie te beoordelen en accrediteren.

Het primaire doel van JACIE is het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en laboratoriumprocessen op het gebied van het oogsten, verwerken en transplanteren van stamcellen. Dit gebeurt op basis van een internationaal erkend accreditatiesysteem.

Om stamceltransplantatie als behandeling te mogen geven, heeft een ziekenhuis een speciale vergunning nodig. Voorwaarde hiervoor is JACIE accreditatie. Deze JACIE-accreditatie moet elke vier jaar opnieuw worden verleend. Er wordt dan beoordeeld of een ziekenhuis nog steeds aan de strenge kwaliteitseisen voldoet.