Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Laatste bijeenkomst voor tienerambassadeurs van het OGZ Tienerproject

Afgelopen zaterdag kwamen de jongeren die de afgelopen drie jaar meegedacht hebben met het OGZ  Tienerproject, voor het laatst bij elkaar. In deze afsluitende bijeenkomst is teruggekeken op het project en de bijdrage die de jongeren geleverd hebben. Met een graffiti-workshop werden de tienerambassadeurs verrast om ze te bedanken voor hun inzet voor het OGZ-Tienerproject van het Prinses Máxima Centrum.
In de afgelopen jaren is er in het Prinses Máxima Centrum extra aandacht geweest voor psychosociale zorg voor jongeren van 12-18 jaar. Verschillende producten en interventies zijn ontwikkeld om jongeren nog beter te ondersteunen als zij ziek zijn. Om die ontwikkeling goed af te stemmen op de doelgroep is er een groep jongeren samengesteld die gedurende de hele project periode heeft meegedacht. In de groep zaten jongeren die in het begin van het project geïnterviewd zijn om te achterhalen wat de specifiek behoeftes in zorg zijn maar zaten ook vertegenwoordigers van de Kinder Advies Raad van het Prinses Máxima Centrum en het jongerenpanel van FNO.

De gesprekken met de jongeren zijn ontzettend waardevol geweest voor het OGZ Tienerproject. Door hun bijdrage zijn de thema’s Eigen regie, Communicatie en Passende omgeving zo uitgewerkt dat ze ook echt aansluiten bij de behoefte van jongeren. De tienergids, de website voor jongeren, de tienerlounge en de E-learning voor zorgprofessionals zijn een aantal voorbeelden van producten uit dit project.

Graffitiwerk

Het graffitiwerk dat gemaakt is door de jongeren zal in de tienerlounge komen te hangen als blijvende herinnering aan het project: voor én door jongeren.
Het OGZ Tienerproject van het Prinses Máxima Centrum is mede mogelijk gemaakt door FNO, Zorg voor kansen. Bij het Máxima zijn Hanneke de Ridder [link] en Martha Grootenhuis [link] verantwoordelijk voor de uitvoering.