Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Nieuwe cursus voor ouders dit najaar van start

Dit najaar starten er nieuwe Op Koers-cursussen voor ouders van kinderen met kanker. Deze cursussen zijn erop gericht om te ondersteunen in het omgaan met de ziekte van het kind.
In de online oudercursus chatten ouders in groepjes van 3-6 onder begeleiding van een psycholoog en een maatschappelijk werker met elkaar. Er worden ervaringen uitgewisseld en tips gegeven over thema’s die te maken hebben met ziekte en de gevolgen ervan. Omdat de cursussen een preventief karakter hebben, hoeven er geen bepaalde of grote klachten te bestaan bij deelnemers.

De eerstvolgende cursus start in oktober. Het betreft de online cursus voor ouders van kinderen (0-18) die onder behandeling zijn voor kanker. Deze cursus zal starten op 10 oktober om 19.30 uur. Het gaat om zes online bijeenkomsten op donderdagavond. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Ook in januari 2020 zal er wederom een reeks nieuwe cursussen starten:
  1. De online cursus voor jongeren na behandeling (12-18 jaar).
  2. De online cursus voor broers en zussen tijdens en na behandeling (12-18 jaar). 

Meer informatie? Ga naar www.opkoersonline.nl of klik hier voor de folder. Bij vragen kunt u contact opnemen met opkoers@prinsesmaximacentrum.nl.