Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Apotheek

Alle zorg voor de kinderen met betrekking tot het gebruik van geneesmiddelen voor thuis en in het centrum, wordt door de apotheek van het Prinses Máxima Centrum geleverd. Ons apotheekteam bestaat uit tien (ziekenhuis)apothekers, twee teamleiders, ongeveer 70 apothekersassistenten en 30 apotheekmedewerkers. Hier leest u wat de apotheek voor u kan doen.
Bereikbaarheid

De locatie van de apotheek waar u geneesmiddelen kunt afhalen voor uw kind, is gevestigd op de derde etage tegenover de centrale balie. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur. De apotheek is tijdens openingstijden te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Telefoon 088- 9726293

Buiten deze openingstijden neemt u bij spoedgevallen contact op via het centrale telefoonnummer van het Prinses Máxima Centrum via 088 972 7272.

Diensten apotheek

De apotheek in ons centrum heeft, naast de uitgifte van medicijnen, diverse diensten waar u gebruik van kunt maken.

Preferentiebeleid

De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden het preferentiebeleid geïntroduceerd. Het doel hiervan is om de kosten van geneesmiddelen te verlagen. De zorgverzekeraar kiest een fabrikant voor een aantal geneesmiddelen, welke zij vergoedt. Elke zorgverzekeraar kiest een eigen fabrikant. Het kan daarom zijn dat twee kinderen hetzelfde geneesmiddel ontvangen maar van een andere fabrikant. Onderzoek heeft aangetoond dat dit geen probleem vormt, de werkzame stof en de hulpstoffen zijn vaak hetzelfde. Indien u hierover meer informatie wenst, kun u terecht bij een van onze apotheekmedewerkers.

Delen van de medicatiegegevens met andere zorgverleners

De huisarts, thuisapotheek en de apotheek in het shared care centrum houden ieder een eigen medicatiedossier bij. Inzicht in deze gegevens is erg belangrijk voor het Prinses Máxima Centrum. Het is belangrijk dat wij in het Máxima alle informatie hebben van de medicatiegegevens van uw kind. Daarom vragen wij u om uw kind aan te melden bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), zowel in de apotheek van het Prinses Máxima Centrum, als de apotheek van uw huisarts en eventueel shared care centrum. Hierdoor krijgen wij elektronisch inzicht tot de medicatiegegevens. Ook de huisarts, of een andere behandelaar, kan deze gegevens inzien. Het medicatiedossier blijft op deze manier compleet. Bij uw eerste bezoek geven wij uitleg over het LSP. Voor meer informatie, kijk op www.ikgeeftoestemming.nl en op www.vzvz.nl. U kunt de toestemming altijd weer intrekken.

 

Kosten en vergoeding

Vanwege het beleid van de overheid worden de tarieven voor farmaceutische zorg van apothekers (en andere aanbieders in de farmaceutische zorg) vrijgelaten. Apothekers worden hiervoor gecontracteerd door de zorgverzekeraars. Voorheen stelde de overheid de tarieven vast. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende zorgactiviteiten, ofwel 'prestaties', die de apotheek in rekening mag brengen. Sinds 1 januari 2014 is bijvoorbeeld de eerste terhandstelling van een (nieuw) geneesmiddel apart zichtbaar gemaakt. Dit is een onderdeel van de farmaceutische dienstverlening van het Prinses Máxima Centrum.

In het Prinses Máxima Centrum wordt op moment van behandeling het meest kosteneffectieve middel ingezet, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat voor een werkzame stof uitgewisseld kan worden tussen merk geneesmiddel (originator), generiek geneesmiddel of biosimilar gedurende een behandeltraject. Het Prinses Máxima Centrum volgt daarbij het beleid van de Academische ziekenhuizen.


Samenwerking

Er is een nauwe samenwerking tussen de apotheek en andere behandelaren van het Prinses Máxima Centrum. Door de korte lijnen binnen het centrum is het mogelijk om de behandeling met geneesmiddelen en de informatie die daarbij gegeven moet worden, goed af te stemmen met de kinderoncoloog. Het assortiment van de apotheek is afgestemd op de geneesmiddelen die voorgeschreven worden. Vrijwel alles is op voorraad in de apotheek. Wij staan in nauw contact met de diverse shared care centra.

Privacy

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat. In de algemene privacyverklaring en de privacyverklaring voor patiënten leest u alle informatie hierover.

Klacht, compliment of verbeterpunt?

Wilt u een suggestie doen voor een verbetering of een compliment maken? Dat horen wij natuurlijk graag. Zowel klachten als verbeterpunten, maar ook complimenten dragen bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Indien u toch ontevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen bij een medewerker persoonlijk of via de email.
U kunt ook de klachtenfunctionaris inschakelen. Meer informatie vindt u bij rechten en plichten

Uitschrijven

Indien u uitgeschreven wilt worden uit het apotheeksysteem van het Prinses Máxima Centrum, kunt u dit melden bij één van onze apothekersassistenten. U kunt ook een email sturen naar apotheek@prinsesmaximacentrum.nl.

Inleveren oude geneesmiddelen

Geneesmiddelen die niet meer gebruikt worden, moeten via een speciale afvalverwerkingsmethode worden afgevoerd. U kunt de oude geneesmiddelen inleveren bij de apotheek van het Prinses Máxima Centrum. Wij zorgen dan voor een veilige afvalverwerking.

Team apotheek

Naast het leveren van de juiste medicatie zijn de medewerkers van de apotheek betrokken bij het opname- en ontslaggesprek en begeleiden zij u en uw kind bij het gebruik van medicijnen.