Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Psychologische en psychosociale zorg

De ziekte en de lichamelijke onderzoeken en medische behandelingen zijn ingrijpend voor de zieke kinderen/jongeren en voor hun ouder(s)/verzorgers en andere gezins- en familieleden. Doelstelling van het Prinses Maxima Centrum is om de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren zo veel mogelijk te borgen en te bevorderen, ondanks hun ziekte en de behandelingen. Dit betekent dat gedurende de behandeling, maar ook in de latere follow-up nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan de psychische, sociale en praktische impact van de ziekte en de behandeling.
Team Psychologische en psychosociale zorg
Alle patiënten en ouders kunnen gebruik maken van de ondersteuning en hulpverleningsmogelijkheden door het team Psychologische en psychosociale zorg. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden:
  • medisch pedagogisch medewerkers
  • medisch maatschappelijk werkers
  • psychologen en neuropsychologen

Vanaf de diagnosestelling wordt met iedere patiënt en diens ouder(s)/verzorgers kennis gemaakt door medewerkers van het team. Daarna kan hulpverlening en ondersteuning plaatsvinden, afhankelijk van de wensen en behoeftes van de kinderen en/of ouders. Daarnaast houden wij via KLIK in de gaten hoe het met het gezin gaat en kun je als ouder(s)/verzorger(s) via KLIK aangeven of je behoefte hebt om met een psycholoog of maatschappelijk werker contact te hebben. Meer informatie leest u op de pagina van het KLIK-portaal.

Zorgaanbod per discipline

De medisch pedagogisch medewerker bereidt kind en ouders voor op medische handelingen en procedures en begeleidt hen hierbij. Ook kunnen kinderen worden geholpen bij de verwerking van hun ervaringen en kan de pedagogisch medewerker afleiding bieden via spel of creatieve activiteiten.

De maatschappelijk werker biedt ondersteuning aan en begeleiding voor ouder(s)/verzorgers, gericht op het behouden en versterken van de draagkracht en het omgaan met stressvolle situaties en eventuele veranderingen in het gedrag van het kind. Daarnaast biedt de maatschappelijk werker praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van werk en financiën.

De  psycholoog of neuropsycholoog onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren wanneer sprake is van psychische of gedragsmatige problematiek. Een onderzoek start vaak met een kennismakingsgesprek met ouders en kind. Daarna kunnen een of meerdere gesprekken met de ouders volgen en zo nodig een psychologisch onderzoek van het kind. Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit (bijvoorbeeld) een intelligentietest, spelobservatie, afname van vragenlijsten en/of een gesprek. Na afronding van het psychologisch onderzoek volgt een uitslaggesprek. Behandeling en begeleiding door de psycholoog is gericht op het omgaan met (de gevolgen van) de ziekte.

Aanmelding

Met iedere patiënt en ouders/verzorgers wordt in de periode van de diagnosestelling kennisgemaakt door medewerkers van het team. Gerichte hulpverlening kan gedurende de behandeling en/of daarna plaatsvinden op verzoek van het kind en/of de ouder(s). Tevens kunnen medewerkers van het behandelteam (zoals artsen en verpleegkundigen) in overleg met kind en/of ouder(s) een specifieke hulpvraag formuleren.

Contactgegevens

Indien u extra informatie wilt over de begeiding van onze medewerkers dan kunt u via uw arts of verpleegkundige met ons in contact komen. Natuurlijk kunt u ons ook rechtstreeks  benaderen.

Telefoon 088-9727272