Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

CT-scan

Een CT-scan zorgt er met behulp van röntgenstraling voor dat bepaalde delen van het lichaam van alle kanten te bekijken zijn. Er wordt tijdens het onderzoek een hele serie röntgenfoto’s van de organen of andere lichaamsdelen gemaakt.

Voorbereiding

Metaal kan de CT-scan verstoren, het is daarom belangrijk dat er geen metalen voorwerpen rond het af te beelden gedeelte van het lichaam aanwezig is. Wanneer uw kind metalen schroeven, clips, drains of pompjes met metaal in het lichaam heeft meldt dit dan aan de arts en laborant.

Gebruik van contrastvloeistof
Soms gebruikt de arts contrastvloeistof om organen of andere lichaamsdelen beter zichtbaar te maken op de CT-scan. Dit wordt van tevoren met u besproken door de arts. Voor de toediening van contrastvloeistof wordt een infuus bij uw kind geplaast. Uw kind krijgt een prik in de arm of hand waarna er een dun, plastic buisje in het bloedvat blijft zitten, het infuus. Tijdens het onderzoek wordt via dit infuus de contrastvloeistof toegediend. Omdat de prik pijnlijk is, kan uw kind een spray of een pleister met EMLA-zalf krijgen op de plek waar geprikt wordt. Na plaatsing van het infuus krijgt uw kind een spalk om zijn of haar arm recht te houden. Als uw kind opziet tegen de prik en het infuus, geef dit dan aan bij de medisch pedagogisch medewerker. Zij kunnen u en uw kind hierbij begeleiden. 

Bij gebruik van contrastvloeistof geldt dat uw kind vanaf twee uur vóór het onderzoek nuchter moet zijn en mag het niks eten of drinken.  

Het onderzoek/de behandeling

Het scanapparaat maakt de foto’s met behulp van röntgenstralen. Met het blote oog zie of voel je de röntgenstralen niet, ze gaan door kleding en huid heen. Tijdens de CT-scan dienen er zo weinig mogelijk mensen in de kamer zijn. Als uw kind het eng en vervelend vindt, dan mag er in overleg één ouder bij blijven.

De CT-scan wordt gemaakt door een laborant, die aan de andere kant van de glazen wand staat. In het midden van het scanapparaat zit een grote, ronde en verlichte opening. Uw kind ligt op zijn of haar rug op een lange onderzoekstafel. Afhankelijk van het gedeelte van het lichaam waar de scan wordt gemaakt schuift eerst het hoofd of eerst de voeten de opening binnen. Voor het slagen van het onderzoek is het noodzakelijk dat uw kind goed stil blijft liggen. Als hulpmiddel hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van een vaccuummatras (geschikt voor kinderen tot en met 2 jaar). Daarnaast kunnen banden of kussentjes gebruikt worden om bijvoorbeeld het hoofd stil te houden.

De laborant zit achter een raam. Via een intercom kan hij of zij met uw kind communiceren en de foto’s op een beeldscherm zien. Voor sommige onderzoeken vragen wij het kind om ademinstructies op te volgen. Eerst wordt er een overzichtsfoto gemaakt. Wanneer de contrastvloeistof via het infuus wordt toegediend, wordt dat ingebracht na de overzichtsfoto. Dan wordt de scan gemaakt. Door het toedienen van de contrastvloeistof komt het soms voor dat uw kind een warm gevoel in het lichaam, een rare smaak in de mond of het gevoel dat hij of zij moet plassen krijgt. Dit gaat snel weer over.

Een CT-scan maken doet geen pijn en het duurt ongeveer 20 minuten. Na afloop kijken de arts en de laborant of de scan gelukt is. Pas daarna kan uw kind van tafel af komen. Als de contrastvloeistof via het infuus is toegediend, haalt de laborant het infuus er na 10 minuten uit. Uw kind mag na het onderzoek meteen terug naar huis of naar de afdeling. Het is belangrijk dat hij of zij na het onderzoek extra veel drinkt. Daardoor verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit het lichaam.

Nazorg

De arts die de CT-scan aanvraagt geeft u en uw kind ook de uitslag. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende afspraak in het ziekenhuis. De arts bespreekt wat er op de scan te zien is.

Een CT-scan geeft geen bijwerkingen, ook komen complicaties zelden voor.

Vragen

Bij vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met het planbureau: 088-9727650.

Bij vragen of advies over voorbereiding of begeleiding kunt u altijd contact opnemen met onze medisch pedagogisch medewerkers: medischpedagogischezorg@prinsesmaximacentrum.nl.