Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Fysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeuten hebben specifieke kennis van de lichamelijke ontwikkeling, motoriek, houding en fitheid van kinderen tijdens en na het ziekteproces. Een fysiotherapeut oefent bepaalde bewegingen met uw kind, stimuleert uw kind actief te zijn en helpt uw kind op condititie te blijven of deze op te bouwen (spieren, hart- en longfunctie).

De kinderfysiotherapeut kijkt naar de mogelijkheden van uw kind (diagnostiek). Wat kan het wel en wat niet? Hoe beweegt het? En waarom beweegt het zo? Dan stelt hij een plan op om ervoor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk in beweging blijft en mee kan doen met leeftijdgenoten (behandeling). Ook weet hij wanneer het nodig is uw kind door te verwijzen naar een andere zorgverlener, zoals een logopedist of een ergotherapeut.


Wanneer wordt de kinderfysiotherapeut ingeschakeld?

Een arts vraagt ondersteuning van een fysiotherapeut als uw kind:

  • Door veel in bed liggen minder spierkracht en/of conditie heeft
  • Moeite heeft met bewegen door medicijnen, zoals vincristine en dexamethason, of een tumor in bot, spier of gewricht
  • In isolatie is opgenomen en daardoor minder bewegingsmogelijkheden heeft
  • Bang is te bewegen door (bot)pijn
  • Achterblijft in zijn ontwikkeling

De behandeling hangt af van de leeftijd van uw kind. Jonge kinderen oefenen/trainen vooral met spel, oudere kunnen ook meedoen met fitnesstraining. 

 
Voorbereiding en behandeling

De behandelend arts heeft uw kind doorverwezen voor een onderzoek op de afdeling Kinderfysiotherapie. Als voorbereiding op dit onderzoek is het van belang dat u bedenkt welke vraag u of uw kind heeft op het gebied van bewegen en/of de lichamelijke ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut zal u hiernaar vragen. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind gemakkelijk zittende kleding draagt waarin goed bewogen kan worden. Vaak is het voor het onderzoek nodig dat kinderen zich uitkleden tot aan hun hemd en onderbroek.

Afhankelijk van uw vraag en de vraag van de behandelend arts zullen verschillende onderzoeken gedaan worden. De onderzoeken gaan in op mogelijke oorzaken van verminderd of anders bewegen en/of lichamelijke en motorische ontwikkeling. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden waarom uw kind moeite heeft met bewegen of anders is gaan lopen. Wanneer dit het geval is kan worden uitgezocht waar dat mee te maken heeft (bijvoorbeeld van welke chemotherapie sprake is geweest). Vervolgens wordt een plan gemaakt om uw kind hiermee te helpen. 

Soms worden maximale inspanningstesten uitgevoerd die ons informatie geven over de conditie van uw kind en hoe de longen, het hart, de spieren werken bij lichamelijke inspanning. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we goed advies geven op welke wijze dit kan worden verbeterd en welke sportactiviteiten mogelijk zijn. Belangrijk om te melden is dat maximale inspanningstesten vermoeidheidsklachten kunnen opleveren en op die manier worden beperkingen blootgelegd. Na afloop van de test kan er vermoeidheid en spierpijn optreden. Als deze klachten langer dan 3 dagen aanhouden kunt u contact opnemen met onze afdeling.