Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kind voorbereiden op onderzoek of behandeling

Een onderzoek of ingreep is altijd spannend. Jouw kind hoort allerlei medische termen en krijgt met veel verschillende mensen te maken. Zoals de arts, assistenten en verpleegkundigen. Soms voelt jouw kind zich niet goed of heeft het pijn. Met jouw vertrouwde nabijheid én een goede voorbereiding help je je kind door deze moeilijke tijd heen.

Als je zelf weet wat er gaat gebeuren, dan kun je je kind erop voorbereiden. Daarom vind je op deze site diverse folders over veelvoorkomende onderzoeken en behandelingen. Deze informatie is in heldere taal geschreven. Lees deze informatie eerst zelf door. Daarna kun je de folder samen met je kind lezen of in je eigen woorden navertellen. Jij weet het beste wat jouw kind emotioneel aankan en begrijpt.

Voorlichting door de arts en pedagogisch zorgverlener

Ook krijg je mondeling veel informatie. De arts bespreekt met jou en jouw kind altijd waarom onderzoeken of ingrepen nodig zijn en hoe deze verlopen. Ook onze pedagogisch zorgverleners bereiden je kind voor op wat komen gaat. Je kunt altijd bij hen terecht voor extra advies over hoe je je kind het beste kunt voorbereiden of begeleiden.

 

KanjerKetting vertelt het verhaal van de behandeling

Jouw kind krijgt na elk onderzoek en na elke behandeling, ingreep of gebeurtenis een speciale KanjerKraal voor de KanjerKetting. De kleuren en vormen van de kralen maken de behandeling zichtbaar. Daardoor begrijpt je kind beter wat er gebeurt. Ook gebruiken veel kinderen de ketting om hun verhaal aan opa, oma of klasgenootjes te vertellen. De KanjerKetting is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK).

 

Tips voor ouders/verzorgers

Jouw kind voorbereiden op de gebeurtenis

Kies een rustig moment om jouw kind voor te bereiden en neem de tijd om alle vragen te beantwoorden.
 • Bereid je kind niet vlak voor het slapen gaan voor.
 • Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden, want zij hebben weinig besef van tijd. Herhalen van informatie is belangrijk, dus zorg wel dat daarvoor nog genoeg tijd is.
 • Betrek ook je eventuele andere kinderen bij de voorbereiding, dan weten zij wat er gaat gebeuren.
 • Heb je zelf nog vragen, schrijf ze op voor als je de arts, verpleegkundige of één van onze pedagogisch zorgverleners weer spreekt.

Wat vertel je en hoe vertel je dat?

 • Vraag wat jouw kind al weet over het onderzoek of de ingreep.
 • Vertel zo eenvoudig mogelijk wat je erover weet en kies woorden die een kind begrijpt.
 • Geef bij jonge kinderen niet alle informatie in één keer.
 • Wees eerlijk, maar leg geen nadruk op nare dingen.
 • Vertel alleen over wat je kind bewust zal meemaken, dus wat het ziet, voelt, hoort, ruikt en proeft.
 • Gebruik doktersspulletjes of plaatjes bij de uitleg.
 • Check of je kind de informatie goed begrijpt en verwerkt: laat je kind de informatie aan jou of een ander navertellen.
 • Vraag je kind hoe het over het onderzoek of de ingreep denkt en hoe het zich voelt.
 • Bedenk samen wat kan helpen om het onderzoek of de ingreep fijner te maken. Denk bijvoorbeeld aan een (voorlees)boek, lievelingsspeelgoed, pop, knuffel, liedje zingen of een hand vasthouden.

Jouw kind begeleiden tijdens de gebeurtenis

 • Ga met je kind mee naar het onderzoek of de ingreep; jouw aanwezigheid biedt veel steun en veiligheid. Lukt het niet om mee te gaan, vraag dan iemand anders waar je kind zich vertrouwd bij voelt.
 • Stel je kind gerust en zorg voor afleiding.
 • Jij en jouw kind krijgen voor en tijdens het onderzoek of de ingreep ook uitleg: stel vragen als één van jullie iets niet begrijpt.
 • Blijf tijdens het onderzoek of de ingreep zo rustig mogelijk, dan blijft jouw kind ook rustiger.
 • Richt jouw aandacht op het kind en betrek hem/haar er ook bij als je met de arts of verpleegkundige praat.
 • Ondanks een goede voorbereiding kan jouw kind zich anders gedragen dan verwacht. Het kan stil zijn of juist druk of huilerig. Dit kan in het ziekenhuis gebeuren, maar ook thuis. Negeer dit gedrag niet, maar toon begrip en laat voelen dat je er bent voor hem/haar.