Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Acute lymfatische leukemie (ALL)

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kinderkanker. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 110 kinderen de ziekte. ALL komt bij kinderen van alle leeftijden voor, met een piek rond het derde en vierde levensjaar. Bij ALL is er sprake van een ongeremde deling en groei van lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen. Daardoor is er geen ruimte meer voor de aanmaak van gezonde bloedcellen.

In de folder Acute lymfatische leukemie lees je alle informatie over deze ziekte. Op onze website lees je alvast de belangrijkste informatie.

Oorzaken

In leukemiecellen wordt vaak een beschadiging in het DNA gevonden. Deze beschadiging komt alleen in de leukemiecellen voor en niet in de gezonde lichaamscellen. Waarom dit zo is, is onduidelijk. Het is dan ook grotendeels onbekend waarom een kind leukemie krijgt. Een enkele keer heeft de ziekte een relatie met een aangeboren afwijking of ziekte, zoals het syndroom van Down.

Klachten

Kinderen met leukemie kunnen last hebben van steeds terugkerende infecties en koorts, bloedarmoede, bloedneuzen, snel optredende blauwe plekken, kleine puntvormige paarsrode plekjes, lang nabloedende wondjes en botpijnen. Het is vooral de combinatie van deze klachten die op leukemie wijst. Ook kunnen er opgezette lymfeklieren en een vergrote lever, milt of zaadbal zijn.


Hoe stellen we de diagnose?

Soms is de diagnose meteen duidelijk na bloedonderzoek, maar meestal is het nodig beenmerg en hersenvocht af te nemen. Dit gebeurt onder sedatie.


Behandeling van ALL

Als de diagnose ALL vaststaat, kan de behandeling beginnen. Deze hangt af van het type leukemie, het soort DNA-afwijking, het aantal leukemiecellen in het bloed en de leeftijd van je kind. De behandeling van ALL duurt ongeveer twee jaar en bestaat altijd uit chemotherapie. Het eerste deel van de behandeling is het meest intensief.


Kans op genezing

Kinderen met ALL hebben een grote kans te genezen, maar omdat elke situatie en elk kind uniek is, is het moeilijk voorspellingen te doen. De eerder benoemde beschadigingen van het DNA verschillen per kind. Het soort DNA-afwijking in de leukemiecellen en de gevoeligheid van de leukemie voor de behandeling, zeggen iets over de genezingskans. Laat je niet te veel beïnvloeden door cijfers, maar probeer houvast te zoeken bij wat je zelf ziet en voelt en bij wat de kinderoncoloog je vertelt.


Vragen?

Kinderen en tieners met ALL worden op de afdeling hemato-oncologie behandeld.

Telefoon 088-9727272