Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Acute myeloïde leukemie (AML)

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 25 kinderen een acute myeloïde leukemie (AML). Bij een acute myeloïde leukemie is er sprake van kanker uitgaand van een bepaald soort witte bloedcellen, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Het komt bij kinderen van alle leeftijden voor.

De bepaalde soort witte bloedcellen, rode bloedcellen of bloedplaatjes groeien normaal gesproken in het beenmerg dat zich in de grote botten bevindt. Een van deze cellen gaat, terwijl hij nog niet volgroeid is, een eigen leven leiden en deelt zich in hoog tempo. Er ontstaat een overmaat aan onrijpe bloedcellen (leukemiecellen)  waardoor er geen ruimte meer is voor de aanmaak van gezonde bloedcellen.

Klachten bij deze ziekte

Door een tekort aan gezonde witte bloedcellen kunnen de kinderen last hebben van steeds terugkerende infecties en koorts. De verminderde aanmaak van rode bloedcellen heeft bloedarmoede tot gevolg, waardoor de kinderen bleek gaan zien en zich vaak moe en lamlendig voelen. Bloedneuzen, snel optredende blauwe plekken, kleine puntvormige paarsrode plekjes en nabloedende wondjes zijn het gevolg van een tekort aan bloedplaatjes. Omdat de kwaadaardige cellen in het beenmerg zitten hebben veel kinderen met leukemie last van botpijn.

Hoe stellen we de diagnose?

Soms kan de diagnose leukemie uit het bloed worden gesteld maar in de meeste gevallen moet ook  beenmerg en hersenvocht worden afgenomen. Dit gebeurt onder een lichte narcose.

Behandeling van AML

De behandeling van AML is intensief en bestaat uit combinaties van medicijnen die de celdeling remmen (chemotherapie). Bij de meeste kinderen worden 5 kuren chemotherapie gegeven en is de totale behandelingsduur ongeveer 6 maanden. Bij onvoldoende effect van de behandeling, bij bepaalde hoog-risico groepen en als de ziekte weer terugkomt, wordt chemotherapie gevolgd door een allogene stamceltransplantatie. Allogene stamceltransplantatie is een transplantatie met stamcellen uit het beenmerg, navelstreng of het bloed van een gezonde donor.

Vragen?

Kinderen en tieners met AML worden op de afdeling hemato-oncologie van het Prinses Maxima Centrum behandeld.

Telefoon 088 972 72 72