Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Choroïd plexus tumor (CPT)

Een Choroïd plexus tumor is een tumor die zijn oorsprong vindt in de plexuscellen, die de wanden van vochtkamertjes van de hersenen bekleden. Deze tumor komt meestal voor op jonge leeftijd. Bij een deel van de kinderen is sprake van een onderliggende afwijking in het DNA van de lichaamscellen (Li Fraumeni of SMARC-B1).
Klachten bij deze ziekte

Bij de jonge kinderen kan snelle schedelgroei optreden, omdat de schedel nog niet volgroeid is.  Ook kunnen tekenen van hoge hersendruk, zoals hoofdpijn en braken een rol spelen. Andere klachten kunnen zijn: veranderd oogbewegen, slechter zien, slechter lopen en soms treedt epilepsie op.

Hoe stellen we de diagnose

Met MRI onderzoek van de hersenen. wordt de tumor zichtbaar: meestal bevindt deze zich in één van de grote vochtkamers van de hersenen en heeft een grillig uiterlijk en sterke doorbloeding. Bij sommige kinderen wordt de diagnose pas zeker na het onderzoek van tumor weefsel door een biopt of neurochirurgische verwijdering. Diverse vormen:  choroid plexus papilloom is de meest laaggradige vorm en bevindt zich alleen locaal ,  en atypisch , terwijl ook een kwaadaardige variant kan bestaan het choroid plexus carcinoom. Dan wordt ook onderzoek van ruggenmergvocht gedaan en een MRI scan van het ruggenmerg gemaakt om eventuele uitzaaiIngen te kunnen achterhalen.

Behandeling van een choroid plexus tumor

De behandeling van een choroid plexus tumor verschilt op basis van het subtype.  Bij een plexus papilloom volstaat vrijwel altijd een neurochirurgische verwijdering.

Bij een atypische vorm danwel een choroid plexus carcinoom is aanvullende behandeling nodig met chemotherapie en zo mogelijk aanvullende radiotherapie. Omdat het meestal jonge kinderen betreft is vaak langdurige chemotherapie nodig om de tumorcellen te onderdrukken totdat bestraling van de hersenen mogelijk is.