Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

Drs N. (Natasja) Dors

Pediatric oncologist

Ik ben kinderarts/ hematoloog-oncoloog en werkzaam op de afdeling hemato-oncologie. Zowel in de kliniek als op de polikliniek zie ik kinderen met acute lymfatische leukemie, acute myeloide leukemie en andere afwijkingen in het bloed, waarbij aan leukemie gedacht wordt.

Mijn doel: Zorgen voor de best passende behandeling voor ieder kind, samen met kind, zijn of haar gezin en collega's.

Ik heb een deelaansteling bij de Academy van het Prinses Maxima Centrum en ben betrokken bij vormgeven van (vernieuwend) onderwijs, het opleiden van verpleegkundigen en  artsen ( in alle fasen van hun opleiding), en  het coördineren van het onderwijs voor de teams in onze shared care ziekenhuizen. Op organisatorisch vlak ben ik chef de clinique Polikliniek/ dagbehandeling, samen met  Cor van de Bos.

Relevante  studie/ Werkervaring:

1989-1994 Studie Bewegingswetenschappen, VU, Amsterdam

1994-1998 Psychomotorisch therapeut op Curium, Kinder- en jeugdpsychiatrie

1994-2000 Studie Geneeskunde VU Amsterdam

2001-2006 Opleiding tot kinderarts, Juliana Kinderziekenhuis Den Haag/ LUMC

2006-2009 Fellow Kinderhematologie/oncologie  Emma Kinderziekenhuis/AMC

2009-2015 Kinderarts hematoloog/oncologie Catharina Ziekenhuis Eindhoven, verantwoordelijk voor Shared Care kinderoncologie en complexe hematologische patiënten.

Plaatsvervangend opleider Kindergeneeskunde en begeleider co-assistenten.

2015-1 juni 2018  Kinderhematoloog/oncoloog in Prinses Máxima centrum.

Gedetacheerd naar RadboudUMC, 4 dagen per week aldaar werkzaam als kinderhematoloog/oncoloog op de polikliniek en kliniek. 1 dag/ week in Prinses Máxima centrum.

Sinds juni 2018- Kinderhematoloog/oncoloog in het Prinses Máxima Centrum.

Mijn Publicaties vind je hier.

Relevante aanvulling

Voorzitter van redactie van vernieuwd werkboek kinderhematologie (2012-2017) Www.werkboekkinderhematologie.nl

Redactie Handboek Kinderoncologie (2016-heden) met G.J Kaspers, W. Luijpers en Y. Benoit (in press).