Our website uses cookies. We use cookies to remember settings and to help provide you with the best experience we can. We also use cookies to continuously improve our website by compiling visitor statistics. Read more about cookies

W. (Wietske) van de Peppel – van der Meer

Psychologist
W. (Wietske) van de Peppel – van der Meer
W. (Wietske) van de Peppel – van der Meer

De psycholoog onderzoekt en behandelt kinderen die tegen moeilijkheden aanlopen in hun ziekteproces. Hierdoor kunnen ze boos, bang  of verdrietig zijn. Ook kan sprake zijn van negatieve effecten van de ziekte en behandeling  op hun gedrag of hun geestelijke ontwikkeling. De psycholoog start vaak met een kennismakingsgesprek met ouders en kind. Daarna kunnen meer gesprekken volgen om inzicht te krijgen in wat er speelt en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Daarnaast werken we intensief samen in het multidisciplinair team om de zorg voor het kind te optimaliseren gericht op de beste kwaliteit van leven. Zonodig hebben we contact met externe zorgverleners.   

Specialisme / subspecialisme: medische psychologie

Kennis & ervaring

Werkervaring

  • UMCU
  • Jeugd GGZ
  • Erasmus MC-Sophia


Opleiding

  • 2015  EMDR-therapeut
  • 2015  GZ-opleiding
  • 2010  orthopedagogiek 
  • 2008  verpleegkundige niveau 5 

Contactgegevens
Telefoon 06-50006399

Aanwezig op: ma - di (halve dag)- do - vr