Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

LATER-polikliniek

De LATER-poli verschilt van de andere drie grote afdelingen. De focus bij de LATER-poli ligt op het zo goed mogelijk zorg dragen voor de voormalige patiënten die inmiddels van kanker zijn genezen. Overleving van kinderkanker dankzij succesvolle behandelingen heeft de laatste decennia geleid tot een substantiële toename van het aantal overlevenden. Momenteel zijn er in Nederland meer dan 10.000 overlevenden (survivors) van kinderkanker.

Waarom is deze LATER-poli noodzakelijk?

Doordat het aantal  overlevenden van kinderkanker is toegenomen, zijn bijwerkingen op de lange termijn aan het licht gekomen. Deze bijwerkingen verdienen aandacht. Het is bekend dat 70% van alle kinderkanker overlevenden één of meerdere ernstige gezondheidsproblemen heeft. Dit is precies de reden dat we in het Prinses Máxima Centrum een team met experts hebben dat regelmatig controles uitvoert bij de survivors. Behalve deze medische zorg zijn de andere belangrijke aandachtsgebieden van de LATER-poli sociaal-maatschappelijke en psychologische zorg in combinatie met lotgenotencontact.

Wie komen op de LATER-poli?

Wanneer ben je als survivor welkom op de LATER-poli? Vanaf 5 jaar na diagnose krijgt iedereen die in aanmerking komt voor de LATER-polikliniek hiervoor een oproep. Dit betekent niet dat er iets aan de hand is, of dat we verwachten iets te zullen vinden. Het gaat hier om kinderen tussen de 5 en 19 jaar en om volwassenen vanaf 19 jaar.

Hoe ziet een polibezoek eruit?

Op de dag van het polibezoek melden jullie je bij de balie van de poli op de begane grond. Een bezoek aan de polikliniek LATER bestaat uit een algemeen lichamelijk onderzoek en een uitgebreid gesprek met een LATER-arts en/of verpleegkundig specialist. Dit gesprek kan gaan over eventuele klachten die zijn opgetreden. Er zal informatie gegeven worden over de voor de survivor relevante 'late' effecten. De meeste van deze onderzoeken kunnen ter plekke op de LATER-poli worden uitgevoerd. Zoals hart-echo’s, ECG’s, longfunctieonderzoeken, audiogrammen en laboratoriumonderzoek. Tevens is er een fysiotherapeut en een psycholoog op de LATER-poli aanwezig. Twee weken na het polibezoek wordt de survivor telefonisch geïnformeerd over de uitslagen van de verrichte onderzoeken.

Contactgegevens
Telefoon 088-9727272


 

Teamleden LATER-poli