Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Contact voor internationale patiënten

Woon je niet in (Caribisch deel van*) Nederland maar wil je voor diagnose, second opinion en/of behandeling van je kind in het Prinses Máxima Centrum komen? Dat kan, onder voorwaarden. Op deze pagina lees je meer over deze voorwaarden en hoe het doen van een aanvraag in zijn werk gaat.

*) Voor kinderen en ouders/verzorgers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is een aanvraagprocedure via Transcaring

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor behandeling in het Prinses Máxima Centrum, moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De diagnose- en behandelkosten worden vergoed door een betalende partij. Financiële borging dient te zijn gegarandeerd voorafgaand aan de start van de behandeling.
 • In eigen land is het niet mogelijk om de benodigde behandeling te krijgen.
 • De benodigde behandeling is in het Prinses Máxima Centrum wel beschikbaar.
 • De benodigde behandeling past in de capaciteit van het Prinses Máxima Centrum.
 • De praktische zaken voor het verblijf in Nederland en het Prinses Máxima Centrum van patiënt zijn geregeld. Praktische zaken voor het verblijf van meereizende familie en/of vertegenwoordigers geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.

Hoe doe ik een aanvraag voor behandeling of second opinion?

Om te kunnen beoordelen of behandeling in het Prinses Máxima Centrum mogelijk is, heeft het Prinses Máxima Centrum (medische) gegevens nodig. Hier vind je een aanvraagformulier dat volledig ingevuld dient te worden. Stuur het ingevulde formulier naar: internationalcare@prinsesmaximacentrum.nl.

Het aanvraagformulier wordt beoordeeld door professionals van het betreffende specialisme. Zij beslissen of behandeling in het Prinses Máxima Centrum mogelijk is.

Medische gegevens moeten in het Nederlands of Engels worden aangeleverd. Als ze in een andere taal geschreven zijn, moet je zelf voor de vertaling zorgen. Je kunt ze bij voorkeur op een veilige manier verzenden, met een wachtwoord op de e-mail.

Aanmelding is geen garantie voor behandeling. Immers kan worden besloten dat behandeling beter in eigen land kan plaatsvinden, dan wel dat op het betreffende moment onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor behandeling.

Wat kost de behandeling in het Prinses Máxima Centrum?

Voorwaardelijk voor behandeling in het Prinses Máxima Centrum is dat de diagnose- en behandelkosten worden vergoed door een betalende partij. Financiering van de behandeling is afhankelijk van verschillende factoren, meer informatie hierover is hier te vinden. Financiële borging dient te zijn gegarandeerd voorafgaand aan de start van de behandeling.

Als de behandeling in het Prinses Máxima Centrum kan plaatsvinden, maakt het Máxima vooraf een inschatting van de kosten van de behandeling en stelt hiervoor een offerte op. Wat de behandeling daadwerkelijk heeft gekost, is vaak pas na afloop van de behandeling bekend. Houd er rekening mee dat de uiteindelijke kosten hoger kunnen zijn en dat de eerste kostenopgave altijd een voorlopige is.

Praktische voorwaarden

Voorafgaand aan vertrek zijn aantoonbaar alle praktische zaken voor het verblijf in Nederland en het Prinses Máxima Centrum geregeld. Dit geldt zowel voor de patiënt als voor de ouder of verzorger en meereizende familie en/of vertegenwoordigers (hieronder genoemd: ouder/medereiziger). De verzekering vergoedt in veel gevallen geen kosten voor meereizende familie. Houd hier rekening mee.

 • Huisvesting: ouder/medereiziger regelt het verblijf buiten het Prinses Máxima Centrum door bijvoorbeeld bij familie of vrienden te verblijven, te huren of gebruik te maken van alternatieve huisvesting.
 • Financiën: ouder/medereiziger heeft te allen tijde toegang tot de eigen bankrekening via (pin)pas. Ook zijn er voldoende financiën voor dagelijkse levensonderhoud zoals eten, drinken, kleding en vervoer in Nederland of men ontvangt daggeld via de verzekering.
 • Vervoer naar Nederland: ouder/medereiziger boekt en betaalt vliegtickets en die van de patiënt, zelf of via de verzekering.
 • Vervoer binnen Nederland: ouder/medereiziger regelt vervoer (taxi of auto) of openbaar vervoer (NS reizen via ov-chipkaart) zelf of via vergoeding verzekering.
 • Paspoort: ouder/medereiziger en patiënt hebben een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Reisverzekering: Er is een reisverzekering zodat ouder/medereiziger gebruik kan maken van medische zorg in Nederland.
 • Visum: ouder/medereiziger kan met een reisvisum 90 dagen in Nederland verblijven, waarna een visum aangevraagd moet worden bij het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit regelen ouder/medereiziger zelf.
 • Overige belangrijke documenten: ouder/medereiziger kan geboortebewijs van jeugdigen en toestemmingsverklaring van gezaghebbende ouders/voogden overleggen. Ook een uittreksel van het medisch dossier en eventueel medisch paspoort/medicatielijst.

Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier internationale patiënten in. Bij voorkeur samen met je arts of vertegenwoordiger. Voeg alle beschikbare medische gegevens als bijlagen toe.

Bureau buitenland/international care van het Prinses Máxima Centrum zal een offerte opstellen. Alle kosten dienen vergoed te worden door verzekeraar of patiënt. Als een opdrachtgever van het onderzoek betrokken is, wordt deze door het Máxima geïnformeerd.