Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Laboratorium voor Kinderoncologie

Het Laboratorium voor Kinderoncologie onderzoekt het tumormateriaal van patiënten met kanker. Het primaire doel hiervan is het stellen van de juiste diagnose (is het goedaardig of is het kwaadaardig en wat is het dan precies?). Daarnaast kunnen specifieke (moleculaire) testen ook helpen voorspellen welke therapieën succesvol kunnen zijn bij de behandeling.
Welke typen onderzoeken?

Bij patiënten met leukemie gaat het vooral om analyses op bloed en beenmerg en bij patiënten met hersentumoren en andere solide tumoren gaat het om analyses op weefsel. Er worden verschillende typen onderzoek verricht, waaronder:

Cytologie / histologie
Bij cytologisch en histologisch onderzoek worden cellen ‘los’ (cytologie) of in de context van het weefsel (histologie) gekleurd en beoordeeld onder de microscoop. Op deze wijze kunnen afwijkende (kanker)cellen worden geïdentificeerd.

Flowcytometrie / immunohistochemie
Flowcytometrie (bij bloed en beenmerg) en immunohistochemie (bij weefsel) zijn aanvullende onderzoeken. Beide technieken maken gebruik van antilichamen die specifieke eiwitten in de cellen kunnen aankleuren. Zo ontstaat een meer gedetailleerd beeld van de cellen wat kan helpen bij het verder specificeren van de diagnose.

Moleculaire technieken
Tegenwoordig bestaan er allerlei moleculaire technieken om de afwijkingen in het erfelijk materiaal (DNA) van de tumorcellen in kaart te brengen. Deze afwijkingen helpen bij het diagnosticeren van het type kanker, maar ook steeds meer bij het voorspellen of bepaalde therapieën (zogenaamde ‘target’ therapieën) kans van slagen hebben.

Voor veel van bovenstaande technieken wordt nauw samengewerkt met diagnostische afdelingen binnen het UMC Utrecht (LTI, Pathologie, Genetica).

Wetenschappelijk onderzoek

Naast het doen van diagnostiek is het laboratorium nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek binnen het centrum. Het laboratorium faciliteert het wetenschappelijk onderzoek onder andere door patiëntmateriaal optimaal te bewerken en te bewaren in de biobank. Daarnaast zijn de medewerkers van het laboratorium direct betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Het doel hiervan is niet alleen het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, maar dit ook snel kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Waarborgen van kwaliteit

Sinds februari 2022 is het Laboratorium voor Kinderoncologie geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarmee heeft het laboratorium aangetoond dat voldaan wordt aan de internationale kwaliteitseisen van ISO15189:2012. Zie voor de scope van de accreditatie M325 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)

Het overgrote deel van onze onderzoeksmethoden wordt onder de voorwaarden van de accreditatie en ISO15189 uitgevoerd. Zie ook de competentieverklaring en de verrichtingenlijst.

Telefoon 088 972 93 13

Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma-vrij 8:00 - 17:00u, za 10:00-14:00u; overige tijden via het centrale telefoonnummer van het Prinses Máxima Centrum.