Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Samenwerking tussen patiënten en zorgverleners: waar hebben u en uw kind recht op?

Wanneer u in het Prinses Máxima Centrum komt, zetten wij ons, samen met u, in voor de beste zorg en behandeling. Als u hulp inroept van een zorgverlener, ontstaat een “geneeskundige behandelingsovereenkomst” met uw kind: u geeft ons de opdracht uw kind zorg te verlenen. Dat kan zijn in de vorm van een onderzoek, advies of behandeling. De relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Belangrijke onderdelen zijn het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels ‘informed consent’ ofwel: u geeft toestemming nadat u goed geïnformeerd bent. U en/of uw kind beslissen samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden.

Volgens de wet heeft uw kind recht op: