Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Voor verwijzers

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van kinderen (0-18 jaar) met (verdenking op) een kinderoncologische aandoening.

Het ziekenhuis is georganiseerd in afdelingen, met specifieke expertise:

  • Hemato-oncologie
  • Solide-oncologie
  • Neuro-oncologie
  • Allogene stamceltransplantatie

Het Prinses Máxima Centrum richt zich primair op de zorg voor kinderen in Nederland. Over adolescenten rond 18 jaar met een kinderoncologische aandoening, denken onze experts graag met u mee.

Verwijsprocedure

Voor iedere afdeling is 24 uur per dag en 7 dagen per week een kinderoncoloog aanspreekbaar voor verwijzende collega’s. Als u via het centrale nummer (088 972 72 72) aangeeft met welke expert u wil spreken, dan wordt u direct doorverbonden. Vanwege het vaak spoedeisende karakter van de verwijzing en de grote impact op het gezin, kiezen we voor verwijzing via direct telefonisch contact.

Aanvullende schriftelijke informatie kunt u vervolgens toesturen via:
Post: Postbus 113, 3720 AC Bilthoven
Fax: 088-9725009
E-mail: info@prinsesmaximacentrum.nl


Klachten bij survivors

De LATER-polikliniek van het Prinses Máxima Centrum specialiseert zich in de follow-up van kinderen en volwassenen na een behandeling vanwege een kinderoncologische aandoening. De experts op de LATER-polikliniek kunt u tijdens kantooruren telefonisch bereiken, maar u kunt hen ook e-mailen via LATERpoli@prinsesmaximacentrum.nl.

Shared Care

Het Prinses Máxima Centrum werkt in nauwe afstemming met 20 shared care centra, verdeeld over Nederland. Zorg die dichter bij huis kan worden vormgegeven, vindt zoveel mogelijk daar plaats. Hier leest u meer informatie.