Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Regels voor zelf meegebracht eten en drinken

Er zijn regels voor het meenemen en bewaren van etenswaren. Daar moeten we ons aan
houden vanwege de voedselveiligheid. Meer informatie daarover lees je hier.
Wat heb je nodig?
Stickers zijn beschikbaar bij de koelkast in de Ouder-Kind kamer.

Advies voor thuis:

 • Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het Prinses Máxima Centrum.
 • Rauwe en bereide producten moeten in de koelkast gescheiden worden bewaard (bijv. door ze te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
 • Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.

Adviezen voor vervoer onderweg:

 • Vervoer producten goed verpakt in een koeltas met koelelementen (max 7 graden Celsius) en ongekoelde producten die niet verpakt zijn in afgesloten dozen of aluminiumfolie.
 • Thuis bereiden en warm meenemen is niet toegestaan.

In het Prinses Máxima Centrum 

Je bewaart de zelf meegebrachte boodschappen in uw eigen Ouder Kind Eenheid tot het moment van bereiden. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Bewaar bederfelijke producten in de koelkast.
 • Rauwe en bereide producten moeten in de koelkast gescheiden worden bewaard (bijv. door ze te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
 • Laat melkproducten niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan, gooi deze daarna weg.
 • Koel een gerecht dat niet direct gegeten wordt snel af, bijvoorbeeld in een bak met water.
 • Gebruik geen producten die langer dan een uur warm gehouden worden.
 • Bewaar een van te voren bereid gerecht maximaal 2 dagen, afgedekt in de koelkast.
 • Dek voedsel af, ook in de koelkast.
 • Alle geopende producten moeten om reden van het handhaven van de voedselveiligheid, worden voorzien van een sticker waarop staat:

- Naam van de zelfgemaakte etenswaar, mits duidelijk op verpakking aanwezig;
- Naam van jouzelf/ uw kind; jij bent de eigenaar;
- Datum waarop het product in jouw koelkast is gezet. (temperatuur koelkast 4°C);
- Je controleert dagelijks de zelf meegenomen etenswaren met een sticker. Bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of de bewaartermijn (zie tabel 1) moeten zij worden weggegooid. Producten die langer dan een maand in de vriezer liggen moeten ook worden verwijderd. Servicemedewerkers en Gastvrouwen/heren Eten & Drinken zijn hiertoe ook bevoegd.

Het Prinses Máxima Centrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zelf meegebrachte etenswaren die zijn opgeslagen in de koelkast op de eigen Ouder Kind Eenheid.

 


Hoe lang kun je voedingsmiddelen bewaren?
Over het algemeen geldt, hoe korter voeding bewaard wordt hoe veiliger.
Let op de houdbaarheidsdatum en bewaarinstructies op de verpakking.
Als op de verpakking een kortere bewaartermijn wordt aangegeven dan in onderstaande tabel dan dient de termijn op de verpakking te worden aangehouden.

Bron: Hygiënische voedingsrichtlijn UMC Utrecht.

Werkwijze
• Controleer dagelijks de zelf gemaakte etenswaren voorzien van een sticker. Deze zijn houdbaar vanaf de datum waarop je de etenswaren in de koelkast zet tot en met de volgende dag.
• Zelfgemaakte etenswaren die niet zijn voorzien van een sticker, worden bij controle door de voedingsassistent/servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.
• Etenswaren en dranken waarvan de THT/TGT* is overschreden, worden bij controle door de voedingsassistent/servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.
• Je wordt daar waar mogelijk, over het waarom van een noodzakelijke verwijdering van etenswaren/dranken geïnformeerd.

Schoonhouden koelkast op de OKE
De koelkast op de OKE wordt grondig gereinigd door de servicemedewerker voor ingebruikname van de OKE, conform schoonmaakprotocol.
Je bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de koelkast tijdens opname.

Eten van derden
Het Prinses Máxima Centrum adviseert geen eten van derden (snackbar/broodjeszaak) mee te nemen omdat het niet (controleerbaar) voldoet aan de hygiënische voedingsrichtlijn. Fastfoodketens die ter plekke vers bereiden, worden in de praktijk gedoogd. Het Prinses Máxima Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eten van derden. Eten van derden is dan ook volledig op eigen risico.