Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Regels voor zelf meegebracht eten en drinken

Er zijn regels voor het meenemen en bewaren van etenswaren. Daar moeten we ons aan
houden vanwege de voedselveiligheid. Meer informatie daarover lees je hier.
Wat heb je nodig?
Stickers zijn te verkrijgen bij de koelkast in de OKE.

Adviezen voor thuis
• Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het Prinses Máxima Centrum.
• Rauwe en bereide producten graag in de koelkast gescheiden bewaren (bijvoorbeeld door ze te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
• Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.

Transport van voeding en dranken
• Je bewaart voeding die koud wordt gegeten in de koelkast tot het vertrek naar het Prinses Máxima Centrum gescheiden (bijv. door het eten te verpakken in huishoud- of aluminiumfolie, schaaltjes of koelkastdozen).
• Zet rauwe producten onder en zet bereide producten boven in de koelkast.
• Vervoer producten in een koeltas met koelelementen die niet verpakt zijn in afgesloten dozen of aluminiumfolie. Dit geldt ook voor niet gekoelde producten.
• Het meenemen van warme maaltijden wordt afgeraden i.v.m. bacteriën die in de voeding kunnen komen.

Eten bewaren in het Prinses Máxima Centrum
Zelf meegenomen etenswaren graag bij opslag in de (eigen) koelkast om reden van het handhaven van de voedselveiligheid, voorzien van een sticker met vermelding van:
• Eigen naam (of van je kind), je bent de eigenaar;
• Naam van de zelfgemaakte etenswaar, mits duidelijk op verpakking aanwezig;
• Datum waarop het product in de koelkast is gezet (temperatuur koelkast 4°C).

Het Prinses Máxima Centrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zelf meegebrachte etenswaren.

Hoe lang kun je voedingsmiddelen bewaren?
Over het algemeen geldt, hoe korter voeding bewaard wordt hoe veiliger.
Let op de houdbaarheidsdatum en bewaarinstructies op de verpakking.
Als op de verpakking een kortere bewaartermijn wordt aangegeven dan in onderstaande tabel dan dient de termijn op de verpakking te worden aangehouden.

Bron: Hygiënische voedingsrichtlijn UMC Utrecht.

Werkwijze
• Controleer dagelijks de zelf gemaakte etenswaren voorzien van een sticker. Deze zijn houdbaar vanaf de datum waarop je de etenswaren in de koelkast zet tot en met de volgende dag.
• Zelfgemaakte etenswaren die niet zijn voorzien van een sticker, worden bij controle door de voedingsassistent/servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.
• Etenswaren en dranken waarvan de THT/TGT* is overschreden, worden bij controle door de voedingsassistent/servicemedewerker uit de koelkast verwijderd.
• Je wordt daar waar mogelijk, over het waarom van een noodzakelijke verwijdering van etenswaren/dranken geïnformeerd.

Schoonhouden koelkast op de OKE
De koelkast op de OKE wordt grondig gereinigd door de servicemedewerker voor ingebruikname van de OKE, conform schoonmaakprotocol.
Je bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de koelkast tijdens opname.

Eten van derden
Het Prinses Máxima Centrum adviseert geen eten van derden (snackbar/broodjeszaak) mee te nemen omdat het niet (controleerbaar) voldoet aan de hygiënische voedingsrichtlijn. Fastfoodketens die ter plekke vers bereiden, worden in de praktijk gedoogd. Het Prinses Máxima Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eten van derden. Eten van derden is dan ook volledig op eigen risico.