Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

100e kind uit Oekraïne in het Máxima

Het is een ‘jubileum’ dat we liever niet vieren, maar Kathelijne Kraal, kinderoncoloog en hoofd International Patient Office, vertelt over de samenwerking met het ziekenhuis in Lviv en de komst van het 100e kind uit Oekraïne. 

Kathelijne Kraal is kinderoncoloog en hoofd International Patient Office (IPO), de nieuwe naam voor het International Office dat de behandeling van kinderen uit het buitenland coördineert. Zij vertelt: ‘Inmiddels kwamen in totaal 100 Oekraïense kinderen naar het Máxima voor behandeling. Dat is natuurlijk een soort jubileum dat we liever niet vieren. Vanwege de oorlog in Oekraïne is deze hulpactie in maart 2022 gestart. Toen hebben we met twee hulpvluchten in totaal 52 kinderen naar Nederland gebracht. Daarna zijn kinderen met kanker, vaak met hun moeder of ouders, ook zelf naar ons toe gereisd. Zo komen we nu op het aantal van 100.’ 

Ze vervolgt: ‘Inmiddels zijn enkele kinderen teruggegaan naar Oekraïne of overleden. Ook enkelen zijn langdurig opgenomen vanwege bijvoorbeeld een stamceltransplantatie. Verreweg de meeste kinderen zijn in dagbehandeling of in nazorg en verblijven dus nog in Nederland. Zij worden met enige regelmaat opgenomen voor een behandeling of onverwacht bij koorts of complicaties.’ In het Máxima wordt nog steeds hard gewerkt om deze bijzondere groep op te vangen en hun behandeling tegen kanker voort te zetten. Zo zijn meerdere (vrijwillige) tolken werkzaam ter ondersteuning. Ook zijn voorlichtingsmaterialen vertaald om de ouders beter te begeleiden in het ziekteproces van hun kind. 

Lviv 
In augustus 2023 bracht de First Lady van Oekraïne een bezoek aan het Máxima. Zij woonde de ondertekening bij van het Memorandum of Understanding, de samenwerkingsovereenkomst tussen het Prinses Máxima Centrum en het kinderziekenhuis in Lviv, Oekraïne. Met deze samenwerking streven beide centra een versnelde ontwikkeling naar nog betere behandelmogelijkheden voor kinderen met kanker na. Kathelijne Kraal zegt: ‘We werken met meerdere ziekenhuizen samen binnen SAFER platform. De oorlog duurt nu al bijna twee jaar in Oekraïne en onze samenwerking met deze ziekenhuizen ook. Nu er 100 Oekraïense kinderen met kanker in het Máxima zijn of worden behandeld staan we even stil bij deze bijzondere hulpactie.’