Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Aandacht voor slaapproblemen bij ouders van kinderen met kanker nodig 

Meer dan één derde van de ouders van kinderen met kanker heeft nog jaren na de diagnose slaapproblemen. Promovendus Niki Rensen ontdekte dat slaapproblemen bij kinderen én ouders een belangrijke factor zijn voor de kwaliteit van leven tijdens en na de kankerbehandeling.

Niki Rensen deed onderzoek naar slaapproblemen, stress en kwaliteit van leven van ouders van kinderen met kanker. Ze stuurde een vragenlijsten naar twee grote groepen ouders, waarbij een groep ook over de tijd gevolgd werd. Haar proefschrift toont aan dat meer dan één derde van de ouders van kinderen met kanker nog jaren na de diagnose slaapproblemen hebben. Deze ouders ervaren daarbij ook vaak veel stress en dit heeft samen een sterk negatief effect op hun kwaliteit van leven. Niki vertelt: ‘Wij weten dat het welzijn van ouders sterk samenhangt met dat van hun kinderen. Ouders moeten uitgerust en emotioneel beschikbaar zijn om hun kind zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk dat wij zowel tijdens als na de behandeling aandacht hebben voor ouders en tijdig adequate hulp en interventies bieden waar nodig, ook op het gebied van slaap. Sommige ouders zijn extra kwetsbaar, bijvoorbeeld ouders die weinig sociale steun of problemen in de opvoeding ervaren en chronisch zieke ouders. Deze groep moeten we extra nauwlettend volgen.’

Zorg voor jezelf

Slaapproblemen ontstaan vaak al vroeg na de diagnose en kunnen dan chronisch worden. Stress en bepaalde slaapgewoontes (zoals bijvoorbeeld veel koffiedrinken overdag om wakker te blijven, of het kind altijd bij de ouders in bed laten slapen) kunnen slaapproblemen in de hand werken of in standhouden. Als de ouder slecht slaapt, heeft dit ook negatieve effecten op het kind. Niki Rensen: ‘Dus, hoe lastig dat ook is met een ernstig ziek kind, mijn advies aan ouders zou zijn: probeer zo goed mogelijk voor jezelf te zorgen, dan kun je er ook optimaal voor je kind zijn.’