Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Bezoekhond Flynn in de wachtkamer en de MRI

Vanaf juni 2023 is bezoekhond Flynn één dagdeel per week in de wachtkamer bij radiologie in het Máxima. Hij begroet iedereen hartelijk, wordt graag geaaid en speelt het liefst spelletjes. De reacties van kinderen en ouders op zijn aanwezigheid zijn hartverwarmend. 

Kinderanesthesioloog Selma Bons: ‘Al langer is het mijn wens om honden in te zetten om angst en stress rondom sedatie en anesthesie te reduceren. Dit is uniek in Nederland. Er zijn wel bezoekhonden in enkele (kinder)ziekenhuizen, maar dat is alleen voor afleiding en ontspanning. Wij willen het effect op angst en stress meten voor een sedatie c.q. ingreep onder anesthesie. Het blijft zó bijzonder om mee te maken welk effect de bezoekhond heeft. Sinds november jl. kunnen Flynn en zijn begeleider ook mee naar de MRI om de kinderen te begeleiden tot ze zijn ingeleid voor narcose.’  

Pilotstudie 
Door middel van vragenlijsten en observaties is in een pilot onderzocht hoe de ervaringen zijn. Uit de gegevens blijkt dat 82% van de kinderen (alle leeftijden) graag contact wil. Daarvan vond 93% het contact prettig, en 82% gaf aan dat Flynn en Laura ervoor hadden gezorgd dat ze zich prettiger voelden. Alle kinderen in de pilot gaven aan dat ze contact met een hond aan andere kinderen zouden aanraden. Laura Kaats, begeleider van Flynn en coördinator vrijwillige bezoekhondenteams, vertelt: ‘Flynn is inmiddels helemaal in zijn element in het Máxima, hij kent de weg, begroet de medewerkers uitbundig, is nieuwsgierig naar iedereen die in de wachtkamer komt en speelt graag een spelletje met de kinderen. 

Honden-bezoekteams
Hoe het rooster van Flynn er de komende tijd uitziet? Selma: ‘Het is geweldig dat deze eerste fase laat zien dat er behoefte is aan een hondenteam. Het is een mooie aanvulling op alle aandacht die er in het centrum al is om angst en stress bij kinderen te reduceren. We zouden dit graag beter willen onderbouwen door wetenschappelijk onderzoek. Hierbij zou het heel interessant zijn om te zien bij welke kinderen en in welke situaties de inzet van honden het meeste effect heeft. Om de hondenteams ook in de toekomst in het Máxima op bezoek te hebben, is geld nodig. Deze kosten worden namelijk niet vergoed. De Foundation van het Máxima werft hiervoor gelden. Wil je daaraan bijdragen? Klik hier. 

Vervolgstappen 
Laura: ‘We hebben inmiddels zeven vrijwillige bezoekteams die ingewerkt worden, en we hopen op meer zodat we samen 10 dagdelen op radiologie aanwezig kunnen zijn. En daarna wordt de hamvraag: is uitbreiding naar andere locaties aan de orde? Als je het de kinderen uit de pilot vraagt, zouden zij graag Flynn en zijn vrienden op meer plekken willen ontmoeten: op de kamer, bij het gesprek met de dokter, bij aanprikken, etc. Een aantal kinderen wist het precies: ‘Overal.’  

Een vader van een kind dat behandeld wordt in het Máxima is na kennismaking met Flynn een actie begonnen voor dit project.