Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

De kindvriendelijke apotheek: hoe werkt dat?

Onze apotheek zorgt ervoor dat de toedieningsvorm van de (vaak vele) medicatie voor kinderen met kanker altijd zo kindvriendelijk mogelijk is. In samenwerking met de behandelend artsen en
verpleegkundig specialisten worden, waar mogelijk, infusen vervangen door injecties, injecties vervangen door tabletten en tabletten door meerdere kleine pilletjes of een drankje.

Er is veel aandacht voor het bieden van meer comfort aan kinderen en ouders. Lidwien Hanff, hoofd apotheek: ‘We worden uitgedaagd om de slimste oplossingen voor kinderen te bedenken. Bij de intensieve behandeling met medicatie, chemotherapie, immunotherapie moet de kwaliteit van leven van een kind zo hoog mogelijk blijven, dat is ook de missie van het Máxima. De advisering van de apothekers en gespecialiseerde apothekersassistenten over medicatie is altijd gericht op zoveel mogelijk comfort voor het kind, met behoud van de juiste werking van de medicatie.’

Keuze
Als er keuze is in toedieningsvormen, kunnen kinderen en ouders meebeslissen. Dan gebeurt het dat een kind liever meerdere kleine tabletjes slikt dan een grote (co-trimoxazol). Of liever een drankje kiest, hoewel dat niet altijd lekker smaakt. Ook kan in sommige behandelprotocollen een aantal injecties thuis gegeven worden door de thuiszorg in plaats van een dag of een paar dagen voor een infuus naar het Máxima te gaan (bijvoorbeeld cytarabine voor ALL). In een enkel geval kunnen ouders zelf toediening verzorgen, waarbij ouders hierin getraind worden (zoals immunoglobulines na CAR-T).

Bakjes
Voor een diagnostische MIBG-scan moet vaak een ingewikkeld medicatieschema toegepast worden voor een paar dagen om de schildklier te beschermen tegen de radioactiviteit. Ouders krijgen van de apotheek de juiste dosis per dag mee in bakjes voor ’s ochtends en ’s avonds. Op de etiketten staan begrijpelijke instructies met plaatjes, dat voorkomt vergissingen.

Anti-misselijkheid
Veel kinderen zijn misselijk tijdens hun kankerbehandeling. In het Prinses Máxima Centrum wordt onderzoek gedaan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Nu wordt gekeken naar een langduriger behandeling met een antimisselijkheid middel aprepitant (‘spiegel’ opbouwen) rondom meerdaagse chemotherapie. In tegenstelling tot een kortere behandeling die tijdens de minder lange chemokuren bij volwassenen gegeven wordt. De verwachting is, dat een kind zich daardoor minder misselijk voelt tijdens alle behandeldagen.

Precieze dosering
Bij een stamceltransplantatie is de apotheek altijd nauw betrokken. Lidwien Hanff: ‘We kunnen steeds beter de juiste dosis van de chemotherapie (zoals busulfan) berekenen door bloedspiegels tijdens de eerste dag van de kuur te meten en dan dosis aan te passen voor de rest van de kuur. Dat helpt om precies genoeg te doseren om stamceltransplantaat aan te laten slaan maar niet teveel zodat er bijwerkingen ontstaan.’

Rugzakje
Een jaar geleden veranderde in het Máxima de behandeling voor kinderen met neuroblastoom ingrijpend. In plaats van een infuus en ziekenhuisopname (met tussenpozen) van zes maal vijf dagen, krijgt het kind nu een continu infuus met dinutuximab van zes keer tien dagen. De apotheek maakt een nieuwe cassette na drie tot vier dagen en het kind draagt het infuus in een rugzakje. ‘Het rugzakje staat symbool voor de vrijheid en het comfort dat een kind ervaart. Dát is waar we het voor doen. We werken hard aan de ontwikkeling van meer mogelijkheden om medicatie kindvriendelijk te maken’, aldus het hoofd van de apotheek van het Prinses Máxima Centrum.