Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Nieuwe richtlijn voor medicatie tegen hartschade bij kinderen met kanker

Kinderen met kanker lopen risico op hartschade bij een behandeling met anthracyclines, een vorm van chemotherapie. Esmée de Baat, arts-onderzoeker in de Kremer groep, publiceerde samen met een team van onderzoekers deze week de resultaten van twee wetenschappelijke studies. Veilige toediening van het medicijn dexrazoxane blijkt mogelijk om hartschade te voorkomen bij kinderen die een hoge dosis anthracyclines krijgen.
Ongeveer de helft van de kinderen met kanker wordt behandeld met chemotherapie van het soort anthracyclines, zoals doxorubicine en daunorubicine. Deze middelen zijn vaak effectief gebleken maar kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken in de vorm van hartschade. Dit kan leiden tot een verminderde pompkracht van het hart. Uit eerder onderzoek bleek dat het middel dexrazoxane hartschade kan voorkomen of verminderen. Esmée de Baat: ‘Er waren echter zorgen over de veiligheid van dexrazoxane, met name wat betreft het ontstaan van tweede tumoren. Daarnaast waren er nog nauwelijks richtlijnen voor het gebruik van dit middel bij kinderen.’

Internationale richtlijn

Om tot wereldwijde consensus voor toepassing van het middel te komen heeft een internationale groep van kinderoncologen, kindercardiologen, apothekers en methodologen eerst systematisch de bestaande literatuur in kinderen en volwassenen geanalyseerd. Met deze inzichten ontwikkelden de experts vervolgens een internationale evidence-based richtlijn voor het gebruik van dexrazoxane in kinderen met kanker die anthracyclines zullen krijgen. Esmée de Baat: ‘Zodra duidelijk is volgens welk protocol het kind behandeld gaat worden, wordt een inschatting gemaakt van de totale anthracycline dosering. Omdat de kans op hartschade toeneemt bij hogere anthracycline doseringen hebben we twee aparte risicogroepen gedefinieerd.’

Praktijk

Esmée vertelt hoe de richtlijn er verder in de praktijk uitziet: ‘Voor de kinderen die een dosering van 250 mg/m2 of meer aan anthracyclines zullen krijgen en meer risico lopen op het ontstaan van hartschade, kunnen artsen behandeling met dexrazoxane overwegen. Tijdens het gesprek met kind en ouders is het van belang om de voor- en nadelen van dexrazoxane voor de specifieke situatie van het kind af te wegen en het medisch beleid te bepalen. De tweede groep bestaat uit kinderen die minder dan 250 mg/m2 anthracyclines zullen krijgen met een laag tot matig verhoogde kans op hartschade. Het was voor deze groep niet mogelijk om een aanbeveling te maken voor het gebruik van dexrazoxane. We weten namelijk niet of de eventuele bijwerkingen opwegen tegen het voordeel van dexrazoxane omdat de werking nog nauwelijks is onderzocht bij lagere anthracycline doseringen.’

Lange termijn effecten

Esmée de Baat concludeert: ‘We zijn blij met de nieuwe richtlijn voor kinderen die een hoge dosering krijgen. Nader onderzoek naar onder meer de volgende onderwerpen is wel noodzakelijk: de lange termijn effecten van dexrazoxane, de effecten bij lagere anthracycline doseringen en welke kinderen het meeste voordeel hebben bij behandeling met dexrazoxane.’ Zij voegt er met trots aan toe: ‘We presenteren de nieuwe richtlijn aanstaande vrijdag tijdens het jaarlijkse SIOP-congres, het internationale congres voor kinderkanker en in oktober bij het eerste internationale pediatrische cardio-oncologie congres.’

Lees hier het artikel in The Lancet.