Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Onlosmakelijk verbonden: kinderoncologie & kinderhartchirurgie

Het Prinses Máxima Centrum wil de noodzaak van concentratie van kinderhartchirurgie in Utrecht onderstrepen. Samenwerken met het UMCU/WKZ is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol werken aan de missie van het Máxima voor alle kinderen met kanker in Nederland.

Er is een ultiem bewijs van de positieve effecten van concentratie van zorg en onderzoek in de kindergeneeskunde: de realisatie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daarmee willen we het besluit van de minister van Volksgezondheid om de kinderhartchirurgie in Nederland te concentreren, onderstrepen. De concentratie van kinderoncologie heeft geleid tot significante reductie van de complicaties tijdens en na complexe chirurgische ingrepen, het versneld invoeren van een aantal nieuwe therapieën en het meer op maat geven van therapie op basis van moderne gecentraliseerde diagnostiek. Wij kunnen in het Máxima door speciale faciliteiten en expertise het verschil maken voor ouders en kinderen met kanker in Nederland. Voor ouders telt de beste zorg en deskundigheid, en daarmee de beste overlevingskans voor hun kind.

Concentratie in Utrecht

Het Prinses Máxima Centrum in Utrecht is in 2018 officieel geopend, en kent een lange ontstaansgeschiedenis waarin ouders en kinderoncologen samenwerkten voor één missie: Alle kinderen met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Jaren eerder is voor de locatie Utrecht gekozen omdat in het Wilhelmina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht de kindergeneeskunde in de volle breedte en met superspecialisaties wordt uitgevoerd. De directe beschikbaarheid van de kindercardiologie, thoraxchirurgie en kindercardio-anesthesie is essentieel voor de kwaliteit van zorg voor een belangrijk deel van onze kinderoncologische patiënten. Het gaat om 50 kinderen per jaar met bijvoorbeeld kinderen met een tumor in de borstholte, een longresectie, een mediastinaal proces of een congenitale hartafwijking. Daarnaast voor kinderen die als gevolg van chemotherapie of radiotherapie een verminderde hartfunctie hebben. Voor kinderen met kanker is integrale zorg nodig met alle benodigde faciliteiten, zoals PICU/NICU, kinder OK complex, katheterisatie kamer, kindercardiologie afdeling. Maar ook de specialistische kennis van cardiothoracale chirurgie en de dagelijkse samenwerking tussen kinderoncologische en cardiothoracale chirurgen om kinderen met kanker en hartafwijkingen te genezen. Het spreekt voor zich dat hieraan specialistische teams van kindercardio-anesthesiologen, kindercardio-anesthesiemedewerkers, OK assistenten, intensivisten en gespecialiseerde PICU /NICU verpleegkundigen zijn verbonden om deze zorg goed te kunnen borgen voor onze kinderen met kanker.

De brug tussen kinderoncologie en kinderhartchirurgie is allang gebouwd

De samenwerking tussen het UMCU/WKZ en het Prinses Máxima Centrum op de complexe zorg voor kinderen met kanker is zeer intensief en op professioneel hoog niveau gerealiseerd. Deze samenwerking komt het sterkst tot uitdrukking op de onderdelen operatieve zorg, intensieve zorg, acute zorg en de sub-specialistische niet-oncologische medebehandeling van het kind met kanker. Er is letterlijk en figuurlijk een brug tussen het Máxima en het WKZ gebouwd om het operatiekamercomplex waar beide organisaties samenwerken, te bereiken. De brug staat in de praktijk symbool voor de intensieve samenwerking, kruisbestuiving en het gezamenlijk doel. Op dit moment focussen we ons gezamenlijk op excellente, integrale en innovatieve complexe zorg voor kinderen. Het Máxima legt daarbij de focus op twee hoofdonderdelen: minder sterfte door effectievere behandelingen en een betere kwaliteit van (over)leven met minder bijwerkingen, en complicaties en/of late effecten van kanker.

De concentratie van kinderhartchirurgie in het UMCU/WKZ te Utrecht is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol werken aan de missie van het Prinses Máxima Centrum voor alle kinderen met kanker in Nederland. En dat willen we graag zo houden.