Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Proef met bezoekhond Flynn

Labradoodle Flynn (1) wordt ingewerkt om stress en angst bij kinderen te verminderen in de wachtruimte voor een MRI-scan. Onderzoek moet bewijzen of dit goed werkt. Flynn en zijn begeleider zijn getraind voor ‘dog assisted interventions’. De verwachtingen zijn hooggespannen.
De financiering van het project is nog niet helemaal rond maar het ‘inwerken’ van Flynn begint al. Zo kan hij zijn eerste ervaringen opdoen. Ruud Lecluse, manager bedrijfsvoering anesthesie, sedatie en pijngeneeskunde, vertelt: ‘Vanaf nu zal regelmatig een bezoekhond met begeleider in het Máxima aanwezig zijn. We laten hem en de kinderen voorzichtig wennen aan de situatie op de afdeling radiologie. Kinderen waarvan we weten dat zij veel baat hebben bij de aanwezigheid van de hond, gaan met hem oefenen.’ Uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat kinderen met minder stress en angst een onderzoek ingaan als ze vooraf in contact zijn geweest met een bezoekhond. Flynn en zijn begeleider zijn getraind om op verantwoorde wijze om te gaan met patiënten door te knuffelen en een spelletje te spelen. De begeleider houdt het welzijn van Flynn goed in de gaten en bewaakt de grenzen in het contact tussen hond en patiënt. 

Wachtruimte 

Selma Bons, kinderanesthesioloog: ‘Voorlopig komt de bezoekhond een dagdeel per week in de wachtruimte bij de MRI. Het doel is om zowel kind als ouders op een prettige manier af te leiden tijdens het wachten op een onderzoek. Als de pilot in de wachtruimte van radiologie succesvol blijkt, dan is de volgende stap om de hond tot in de scan-ruimte in te zetten. Dat is het mooie: door het magnetische veld in de scanruimte zijn angstverminderende interventies beperkt. Een VR-bril of gebruik van een tablet zijn dan bijvoorbeeld niet mogelijk. Een bezoekhond is dan echter wel inzetbaar.’ Bezoekhond Flynn kun je herkennen aan het Máxima-logo op zijn halsband. Zijn begeleider draagt een shirt met het logo. Als de uitkomsten van de pilot positief zijn, én de financiering rond is, kunnen dagelijks een bezoekhond en begeleider aanwezig zijn. Maar de onderzoeksresultaten zijn daarvoor doorslaggevend.