Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Cliëntenraad en KinderAdviesRaad (KAR)

Hier vind je informatie over de cliëntenraad en KinderAdviesRaad (KAR) van het Prinses Máxima Centrum.
Cliëntenraad 
Ieder ziekenhuis heeft een cliëntenraad. Ook het Prinses Máxima Centrum. De cliëntenraad geeft advies over alles waar kinderen en hun families mee te maken krijgen. Alle leden van de cliëntenraad zijn ouder, broer of zus van een kind met kanker of hebben zelf kanker gehad. Allemaal zijn zij dus ervaringsdeskundig.

Advies en overleg
De raad van bestuur vraagt om advies aan de cliëntenraad over uiteenlopende zaken, zoals:
  • inrichting van het ziekenhuis
  • voeding
  • psychosociale ondersteuning
  • educatieve voorzieningen
  • kwaliteit van zorg en nog veel meer
Bij een aantal onderwerpen is er instemmingsrecht. Dit betekent dat de raad van bestuur het advies van de cliëntenraad niet naast zich neer kan leggen. Wettelijk is bepaald welke onderwerpen onder ‘gewoon’ adviesrecht vallen en welke onder ‘verzwaard’ adviesrecht of instemmingsrecht. De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

De cliëntenraad vergadert zes keer per jaar met de raad van bestuur. Daarnaast is er regelmatig overleg met andere medewerkers van het ziekenhuis, de KinderAdviesRaad (KAR) en de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK).

Laat je horen!

De Cliëntenraad wil altijd graag je ervaringen horen. Je kunt de Cliëntenraad mailen op clientenraad@prinsesmaximacentrum.nl. Ook kun je ze volgen op facebook, of een aantal keer per jaar een klankbordavond bijwonen.


KinderAdviesRaad (KAR)
Het Prinses Máxima Centrum heeft een KinderAdviesRaad, de KAR. Kinderen zijn bij ons tenslotte de hoofdpersonen. Wat zij voelen, beleven en wensen in een moeilijke periode is heel belangrijk om te weten. We willen namelijk onze behandelingen en zorgverlening steeds afstemmen op wat het beste is voor de kinderen. De raad van bestuur vindt dat juist de kinderen zelf hun stem moeten laten horen en daarom hebben wij een kinderadviesraad. In de KAR zitten 10 leden in de leeftijd van 10 – 18 jaar.

Het zijn kinderen die onder behandeling zijn, survivors (kinderen die van kanker zijn genezen) en broers of zussen van zieke kinderen. De KAR geeft gevraagd en ongevraagd advies over van alles: over de verbetering van het eten, over de kleding van de medewerkers en over de manier waarop zorgpersoneel met kinderen omgaat. De raad van bestuur neemt de opmerkingen, suggesties en klachten van de KAR heel serieus en doet er daadwerkelijk wat mee.

Kinderen kunnen de KAR bereiken via het e-mailadres: kinderadviesraad@prinsesmaximacentrum.nl