Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Wetenschappelijk onderzoek

In het Prinses Máxima Centrum doen we veel wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van kinderen met kanker en hun kwaliteit van leven steeds verder verbeteren. Daarom zul je regelmatig de vraag krijgen of je je kind mee wilt laten doen aan wetenschappelijk onderzoek.
Waarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk?

Dankzij wetenschappelijk onderzoek uit het verleden kunnen tegenwoordig steeds meer kinderen genezen en hebben zij ook een betere kwaliteit van leven. Wetenschappelijk onderzoek is dus belangrijk om verder te komen. Het geeft ons meer kennis over de verschillende soorten kinderkanker en over de invloed van de ziekte en de behandeling op het leven van kind en gezin. En het helpt ons om ons doel te bereiken: alle kinderen met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.

YouTube video: WsHECyZkzAA

 

 

   

Verschillende soorten onderzoek

De meeste kinderen worden volgens een protocol behandeld dat is gemaakt door nationale en internationale experts. Bijna elk protocol bevat, naast richtlijnen voor de behandeling, ook een onderzoeksdeel. Maar we doen in het Máxima nog meer wetenschappelijk onderzoek. We onderzoeken bijvoorbeeld:

  • of het ene medicijn beter werkt dan het andere
  • welke combinatie van behandelingen het beste is
  • hoe de kwaliteit van leven van kind en gezin is tijdens de behandeling
  • hoe de kwaliteit van leven van kinderen is na een bepaalde behandeling
  • hoe onze kwaliteit van zorg is

Toetsing van onderzoek

Elk onderzoek wordt eerst voorgelegd aan de wetenschapscommissie van het Máxima. Als deze commissie het onderzoek goedkeurt, gaat het naar een medisch ethische toetsingscommissie (METC). Pas na goedkeuring van de METC kan het onderzoek van start gaan.


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

We mogen alleen wetenschappelijk onderzoek doen als jij en/of je kind daarvoor toestemming geven. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is altijd vrijwillig. Je krijgt eerst uitleg over het onderzoek en kunt vragen stellen. Je krijgt de informatie ook mee op schrift. Je kunt dan alles nog eens rustig nalezen. Je krijgt voldoende tijd om te bedenken of jullie meedoen.

YouTube video: GOtkCKoMTgQ

 

 

   

Onderzoeksresultaten

Als een onderzoek is afgerond en alle gegevens zijn verwerkt, worden de resultaten in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Het Máxima en de Vereniging Kinderkanker Nederland delen regelmatig samenvattingen van onderzoeksresultaten via nieuwsbrieven en sociale media. Hier vind je meer informatie over klinischie studies.


Biobank

In de biobank van het Máxima bewaren we medische gegevens en lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine en tumorweefsel. Dit doen we alleen met de schriftelijke toestemming van jou en/of je kind. Dankzij de biobank kunnen we onderzoek doen om de behandeling van kindkanker steeds verder te verbeteren.

YouTube video: wQC7kXoZl4I

 

 

   


Meer informatie

Meer lees je in de folders Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschappelijk onderzoek naar behandelingen en medicatie.