Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kinderoncoloog Natasja Dors over het belang van KLIK

KLIK staat voor Kwaliteit van Leven In Kaart en is een standaard onderdeel van onze zorg. Het is een online portaal waarin we aan kind en ouder(s) vragen stellen over kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren. De vragen zijn passend bij iedere leeftijd en voor zowel in als uit behandeling. De antwoorden worden besproken met de behandelaar tijdens een afspraak op de polikliniek.

Waarom vind je KLIK als arts belangrijk?
‘Kinderoncologie heeft heel veel impact op het gezin en op de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is er al wel veel oog voor de psychosociale aspecten en kwaliteit van leven, maar mede door het gebruik van ‘Kwaliteit van Leven In Kaart’ (KLIK) wordt er meer gesignaleerd en meer besproken.’

Als de vragen zijn beantwoord in het KLIK-portaal, wanneer en hoe zie jij dat als arts?
‘Voorafgaand aan het consult/poli-afspraak check ik of er voor het desbetreffende consult KLIK-vragen zijn aangeboden. Als de vragen zijn beantwoord, zie ik de resultaten. Ik bespreek deze met ouder(s) en kind tijdens het consult.’

Kun je aangeven hoe dat bij jou in zijn werk gaat tijdens de (poli) afspraak?
‘Zoals gezegd bespreek ik de resultaten met ouder(s) en kind. Je ziet in het KLIK-profiel hoe er ‘gescoord’ is op bepaalde gebieden: lichamelijk, emotioneel en sociaal. KLIK werkt met stoplichtkleuren; zijn de resultaten groen? Dan gaat het goed, Zijn ze oranje, gaat het ‘mwaah’. Bij rood gaat het minder goed en is het zeker zaak daar aandacht aan te schenken. Wij als behandelaren krijgen de resultaten duidelijk in een grafiek te zien, afgezet tegen een normlijn ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten.
Ouder(s) en kind vinden het vaak interessant om te zien. Ik bespreek wat ik zie en vraag altijd aan het kind of hij of zij daar oké mee is of er last van heeft. En ik stel dan de vraag: wat zou je er aan willen doen?’

Wat is de meerwaarde van KLIK?
‘Soms is het onduidelijk hoeveel impact iets heeft. Door KLIK wordt dit zichtbaar. We stellen in het KLIK-portaal gerichte vragen en aan iedere patiënt dezelfde. Er is gerichte aandacht voor een specifiek onderwerp wat anders misschien minder aan het licht komt. Signalen zie je zo minder over het hoofd. Door het systematisch uitvragen komt de ontwikkeling goed in beeld.’

‘Een voorbeeld waarbij de antwoorden in KLIK van meerwaarde waren tijdens het consult, is dat moeder positief verrast was door de antwoorden die haar zoon had gegeven. Hij bleek de uitgevraagde onderwerpen positiever te beleven dan zij had ingeschat. Dit gaf mij ook weer nuttige informatie. Bovendien kunnen wij, als de ouders en/of kind toestemming hiervoor geven, de gegevens gebruiken voor onderzoek naar kwaliteit van leven en psychosociaal functioneren. Dit is belangrijk omdat we zo de zorg die we aanbieden ook op deze terreinen kunnen verbeteren.’

Wil je informatie over KLIK? Bekijk dan ons filmpje.

Hier of hier lees je ook meer informatie.

Of neem contact op met ons KLIK team: klik@prinsesmaximacentrum.nl of (088) 972 9316.