Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Leefregels

De ziekte van je kind is voor je hele gezin ingrijpend. Toch is het belangrijk dat het leven zo gewoon mogelijk doorgaat. Je ontkomt echter niet aan bepaalde leefregels om complicaties waar mogelijk te voorkomen. 


Na een stamceltransplantatie van een donor gelden extra leefregels; die krijg je van de verpleegkundig specialist op de stamceltransplantatieafdeling en lees je ook hier terug.