Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Pijnvrije zorg

Ziekte en medische behandelingen zijn ingrijpend voor kinderen/jongeren. Uit ervaring weten we dat elk kind te maken krijgt met pijn en stress door de ziekte zelf, maar ook door de behandeling en de daarbij noodzakelijke onderzoeken. Pijn heeft een negatieve invloed op kwaliteit van leven. Aangezien de doelstelling van het Prinses Máxima Centrum is om de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling zo optimaal mogelijk te krijgen, wordt expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden van pijn en stress.
Wanneer kunnen pijn en stress een rol spelen?

Pijn en stress komen helaas nog veel voor tijdens ziekte en de behandeling. We onderscheiden verschillende momenten in het ziekteproces waarbinnen pijn en stress in meer of mindere mate een rol kunnen spelen. Op de volgende momenten zetten we ons in om pijn en stress te voorkomen en te bestrijden:

  • tijdens en na een operatie.
  • rond korte procedures zoals een punctie.
  • complexe pijn door de ziekte of de behandeling.
  • pijn in een fase wanneer beter worden niet meer mogelijk is.

Team pijnvrije zorg

Uiteraard wil iedereen in het Máxima pijn- en stressvrije zorg. Om pijn- en stressvrije zorg na te streven, is er een speciaal team dat is gericht op het behandelen van de pijn. Dit team bestaat uit medewerkers met de volgende disciplines:

  • verpleegkundig pijnconsulent
  • sedatie praktijkspecialist
  • physician assistant comfort specialist
  • anesthesioloog pijnspecialist 
Alle disciplines zijn betrokken bij narcose, procedurele sedatie, complexe pijnbestrijding en technieken voor optimaal comfort.

Contact met het team pijnvrije zorg
Op de momenten waarbij pijn en stress een rol spelen kom je ons tegen of kun je via jow arts of verpleegkundige met ons in contact komen. Natuurlijk kun je ons ook rechtstreeks benaderen.