Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Kinder Comfort Team Utrecht

Kwaliteit van leven is bijzonder belangrijk als kinderen geconfronteerd worden met een levensbedreigende of levensbekortende aandoening. Het Prinses Máxima Centrum en Wilhelmina Kinderziekenhuis werken samen om expertise rond kwaliteit van leven in deze situatie optimaal in te zetten binnen en buiten de muren van het ziekenhuis.
Het Kinder Comfort Team Utrecht (KCTU) bestaat uit een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en waar nodig organiseert en coördineert het team de (palliatieve) zorg in de gehele keten. Ook ondersteunt het KCTU de professionals die zowel binnen als buiten het ziekenhuis zorg op dit vlak verlenen.

Mei 2019 is de samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin is vastgelegd dat het Máxima en het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis (WKZ) de krachten en expertise bundelen over de locaties heen om een KCTU te vormen. De initiatiefnemers in Utrecht waren al betrokken bij het oprichten van een aantal comfort teams in andere regio’s. Op 1 september is het KCTU van start gegaan. Landelijk zijn er inmiddels zeven Kinder Comfort Teams (KCT) opgericht. Voortkomend uit een initiatief van het ministerie van VWS, uitgevoerd door het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (voorheen Stichting PAL) in samenwerking met de kinderziekenhuizen.

Samenwerking
De kracht van continuïteit, coördinatie en kwaliteit zit in samenwerking. Als KCTU werken wij samen binnen de organisaties, en ook buiten de grenzen van onze ziekenhuizen met de andere zorginstellingen, KCT’s uit andere regio’s en het regionale Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Daarin leveren wij een actieve bijdrage aan de netwerkvorming ter verbetering van kinderpalliatieve zorg in de regio Utrecht en ook bovenregionaal.

Missie
Het KCTU heeft als missie om de kwaliteit van zorg voor ernstig zieke kinderen en hun gezin/naasten/familie te verbeteren, door hen optimaal te ondersteunen in deze periode.

De nadruk van het multidisciplinaire team ligt daarbij op coördinatie, continuïteit en kwaliteit. Het verbeteren van de kinderpalliatieve zorg, vooral thuis in afstemming met het ziekenhuis. Dit om onnodige ziekenhuisopnames te verminderen en ongewilde opnames te voorkomen, conform de wensen van ouders/verzorgers en kind.
Concentratie zorgt voor expertise in kinderpalliatieve zorg. Juist door het vergroten van onze expertise kunnen we de best mogelijke zorg op maat realiseren.

Hoe en wanneer kunt u als ouder/verzorger contact opnemen met het comfortteam?
Het Kinder Comfort Team gaat in een vroeg stadium in gesprek met ouders/verzorgers en kind over een beperkte levensverwachting. Zo kan beter rekening gehouden worden met jouw individuele wensen en verwachtingen.
Wil je, als ouder, ondersteuning of begeleiding van Kinder Comfort Team Utrecht voor jouw kind en gezin, neem dan contact op met het team van het Prinses Máxima Centrum.

Hier vind je alle informatie over het comfortteam.

Contactgegevens
Prinses Máxima Centrum
Telefoon: 088 - 972 97 15
Email: KCTU@prinsesmaximacentrum.nl

Contactgegevens
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Telefoon 06 25 710 211
KCTU@umcutrecht.nl

Voor professionals
Wat is palliatieve zorg?
Definitie kwaliteitskader IKNL, 2017:
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van kinderen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Kinderpalliatieve zorg vereist een multidisciplinaire aanpak. Zorgverleners in Utrecht kunnen gebruik maken van de expertise, vaardigheden en kennis van het Kinder Comfort Team op het gebied van:
  • (Voorbereiden) slechtnieuwsgesprek
  • Brugfunctie; zorg en informatie tussen verschillende zorgverleners afstemmen
  • Psychosociale zorg
  • Stappenplan palliatieve medicatie
  • Symptoombestrijding
  • Transitie naar huis
  • Overgang van curatief naar palliatief
  • Overgang van de palliatieve naar de terminale fase
  • Nazorg

Heb je vragen over het medische beleid of de afstemming met het ziekenhuis, of heb je behoefte aan advies of specifieke informatie over het zorgproces, neem dan contact op met het Kinder Comfort Team Utrecht.

Video's

Wat is het KCTU? 
Scholingsvideo KCTU 
Hoe is het KCTU ontstaan en opgezet?