Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Beenmergpunctie

Om een diagnose te kunnen stellen, is soms een beenmergpunctie nodig. Beenmerg zit in het binnenste van de botten. Hier wordt het bloed aangemaakt: rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Ook tijdens de behandeling vindt af en toe een beenmergpunctie plaats om te kijken wat het effect van de behandeling is. Een beenmergpunctie gebeurt onder sedatie, je kind voelt er dus niets van.

Van te voren

Je krijgt vooraf uitleg over het onderzoek en de sedatie. De medisch pedagogisch zorgverlener bereidt je kind voor en legt uit wat er gaat gebeuren.

Het onderzoek

Met een kleine naald wordt uit het bekken een beetje beenmerg opgezogen. Soms wordt tegelijk een stukje bot afgenomen. Het beenmerg en het stukje bot worden in het laboratorium onderzocht.

Na afloop

Je kind krijgt een pleister op de plaats van de punctie. Soms is de plek gevoelig, je mag dan paracetamol geven.

Heb je vragen, dan kun je die natuurlijk altijd stellen.