Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Recht op een second opinion

In het Prinses Máxima Centrum worden alle belangrijke beleidsbeslissingen multidisciplinair besproken in de tumor boards. Daarmee is in ieder geval gedekt dat een beleidsbeslissing nooit een beslissing is van een individuele kinderoncoloog. Dit neemt niet weg dat ouders/kinderen recht hebben op een second opinion.
 • Ouders/kinderen hebben in het Prinses Máxima Centrum altijd het recht om een second opinion te vragen bij een andere kinderoncoloog in het Prinses Máxima Centrum.
 • Het uitgangspunt is dat de hoofdbehandelaar in overleg treedt als u een second opinion verzoekt. Het doel van de second opinion wordt bepaald en op basis hiervan worden ouders/kinderen het beste geadviseerd.
 • Als ouders/kinderen besluiten zonder overleg met de hoofdbehandelaar een second opinion aan te vragen, staan zij hierin vrij.
 • Ouders/kinderen hebben in het Prinses Máxima Centrum altijd het recht om een second opinion te vragen bij een ander centrum (ook in het buitenland).
 • Een kinderoncoloog uit het Prinses Máxima Centrum ondersteunt altijd bij een verzoek voor een second opinion in het buitenland:  
  1. De kinderoncoloog helpt bij het kiezen van een centrum met de juiste expertise.
  2. De kinderoncoloog adviseert over de mogelijke risico’s van een second opinion bij een internationale collega met onvoldoende expertise of bij dubieuze kwaliteit.
  3. De kinderoncoloog verstrekt de gewenste informatie (medisch dossier, brieven, etc.)

De kosten voor een second opinion worden in principe vergoed door de zorgverzekeraar. De hoofdbehandelaar adviseert ouders/kinderen om voorafgaand aan het aanvragen van een second opinion overleg te voeren met de zorgverzekeraar. Als blijkt dat de zorgverzekeraar de kosten van de second opinion niet vergoedt, denkt het Prinses Máxima Centrum mee over een individuele oplossing.

Verantwoordelijkheden
De hoofdbehandelaar is op patiëntniveau verantwoordelijk voor nakoming van de aan ouders/kinderen toekomende rechten over vrije artsenkeuze en second opinion. De betrokken clinical director is verantwoordelijk op afdelingsniveau.