Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Geslaagd in het Máxima!

Net als op andere middelbare scholen, kregen leerlingen op de Máxima-school deze week de eindexamenuitslag. School is een groot onderdeel van het leven van kinderen die in het Máxima onder behandeling zijn. Het helpt om in een periode van spanning en onzekerheid bezig te zijn met de ‘normale’ dingen van het leven. Daarom wordt in het Máxima lesgegeven aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat gebeurt in een van de klaslokalen of aan het bed. Zo loopt school zo normaal mogelijk door tijdens de behandeling.

De vlag gaat uit, felicitaties en cadeautjes; want er zijn in ieder geval zeven leerlingen geslaagd! Een aantal leerlingen wacht nog in spanning af, maar ziet het positief tegemoet. De docenten van de Educatieve Voorziening zijn blij: ‘Als onze leerlingen in zo’n moeilijke tijd hun doelen behalen, dan zijn zij en wij natuurlijk heel trots!'

Schoolse leven

Annechien Kuis en Erica Broekman werken als consulent onderwijs zieke leerlingen (OZL) bij de Educatieve Voorziening (EV). Samen met hun collega’s geven zij les aan kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.  Dat gebeurt in een van de klaslokalen of aan het bed. Een consulent OZL zorgt ervoor dat school zo normaal mogelijk doorloopt tijdens de behandeling. ‘Dat houdt in dat wij met scholen programma’s op maat maken, dat de kinderen sociaal aangesloten blijven op het schoolse leven,’ vertelt Kuis. ‘We zorgen ervoor dat kinderen gebruik kunnen maken van de benodigde ondersteuning, zoals onderwijs aan huis, inzet van ‘KlasseContact’ (digitaal onderwijs) en extra les en uitleg van vakdocenten. Het is belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk successen behalen, ervaren dat het normale leven in een bepaalde mate doorgaat en ze ergens grip op houden.’  

Onderling contact

Broekman legt uit: ‘Naast de begeleiding van het kind en de eigen school richten we ons ook op het lesgeven. Het doel is dat kinderen naar de klas komen voor vakinhoudelijke uitleg en om het onderling contact te stimuleren. Er zijn best veel tieners die het spannend vinden om met andere onbekende tieners in de klas te zitten. Maar als ze de drempel eenmaal over zijn komen ze graag terug! De school is voor kinderen een fijne omgeving, hier worden geen medische handelingen gedaan. We zien ook regelmatig dat kinderen die niet opgenomen zijn tussen afspraken door even komen buurten.’  

Normale dingen

‘Voor de meeste kinderen is school heel belangrijk,’ vertelt Kuis verder. ‘Kinderen vragen al vrij snel na diagnose ‘hoe moet het nu met school?’. Het is een heel groot onderdeel van hun leven. En het helpt om in een periode van spanning en onzekerheid bezig te zijn met de ‘normale’ dingen van het leven. Voor de meeste kinderen geldt dat ze graag onderdeel blijven van hun klas en vriendengroep. De begeleiding die wij bieden is altijd maatwerk; gezinnen, scholen en leerlingen zijn verschillend.’ 

Examens

Broekman: ‘Een deel van mijn leerlingen deed dit jaar gespreid examen. Dat houdt in dat ze het eindexamen over twee jaar spreiden. In alle vakken examen doen bleek toch te veel. Als je niet fit bent en minder concentratie hebt is dat een hele prestatie. Kinderen hebben zoveel veerkracht en doorzettingsvermogen.’