Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Interculturele communicatie is noodzakelijk

Sasja Schepers, onderzoeker van de Grootenhuis groep, krijgt een Kika-beurs voor de INTERACT studie: ‘Wij hopen hiermee de communicatie voor gezinnen met een migratieachtergrond te optimaliseren.’

Ongeveer een kwart van de mensen in Nederland heeft een migratieachtergrond (CBS, 2021).

Met steeds meer kinderen en ouders van een diverse culturele, etnische of religieuze achtergrond is cultuur-sensitieve communicatie essentieel. Het Máxima wil miscommunicatie in de zorg voorkomen en passende zorg kunnen bieden die aansluit bij eenieders waarden en behoeften. Sasja Schepers, onderzoeker van de Grootenhuis groep, heeft een Kika beurs ontvangen voor de INTERACT studie. Haar onderzoek gaat over taal – en culturele barrières die nu spelen in de zorg voor kinderen met kanker en hun gezin.

Grote gevolgen

Sasja Schepers benadrukt het belang van de studie: ‘Miscommunicatie kan op termijn leiden tot grote gevolgen in de psychosociale en medische uitkomsten voor kinderen met kanker en hun gezin. Bijvoorbeeld: verwarring of onbegrip bij kind en ouders, ontevredenheid met de behandelrelatie, het niet goed opvolgen van behandeladviezen of het missen van afspraken. Dit kan vervolgens weer leiden tot een minder goede gezondheid, verhoogde stress, of een verminderde kwaliteit van leven.’

Inclusieve zorg

‘Met de uitkomsten van de INTERACT studie kunnen we toekomstige interventies ontwikkelen die beter aansluiten op de behoeften van gezinnen met een migratieachtergrond, vertelt Sasja Schepers. ‘Denk bijvoorbeeld aan het oefenen in communicatie met zorgverleners door middel van video-feedback, het empoweren van gezinnen met begrijpelijke audiovisuele informatie, en het (vaker) inzetten van tolken tijdens gesprekken. Wij hopen dat de INTERACT studie bijdraagt aan het optimaliseren van de communicatie van gezinnen met een migratieachtergrond.’