Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Meer aandacht voor mondzorg

Goede voorlichting over mondverzorging is belangrijk om mondklachten tijdens de behandeling te verminderen. Kinderen in het Máxima krijgen daarbij een oranje toilettasje met inhoud en een informatiekaart met tips. 

Kinderen die behandeld worden voor kanker hebben vaak last van een pijnlijke, kapotte of droge mond en hebben daardoor moeite met eten en drinken. Tandenpoetsen is ook een grote uitdaging. Ida Ophorst, kinderoncologieverpleegkundige en expert verpleegkundig onderzoek, vertelt: ‘In principe krijgt ieder kind vanaf de eerste opname een preventieve screening bij de tandarts en mondhygiënist. De verpleegkundige geeft voorlichting en advies over mondzorg en mondslijmvliesontsteking en reikt het sMiley-toilettasje uit plus een informatiekaart met tips. Door gericht advies te geven kan de ernst en duur van de mondklachten worden verminderd. De mondhygiënist kan ook ingeschakeld worden bij klachten van de mond tijdens de behandeling. We werken nu bijna een jaar met de nieuwe richtlijn mondzorg.’ 

Dagelijkse zorg 

Mondverzorging bespreekbaar maken met ouder en kind heeft positieve gevolgen: de ernst en de duur van mucositis kan verminderen en er ontstaan mogelijk minder infecties en gebitsproblemen, zoals cariës. De richtlijn in het Máxima is bedoeld om zowel op korte termijn als op langere termijn de mondklachten te verminderen. Uit de eerste evaluatie blijkt dat er meer aandacht voor mondzorg is gekomen en meer kinderen (65%) twee keer voorlichting krijgen over mondverzorging. Ook het sMiley-toilettasje valt goed in de smaak en wordt bij het grootste deel van de kinderen al uitgereikt (60%). De bedoeling is dat deze percentages stijgen. Kinderen, ouders en verpleegkundigen moeten meer aandacht voor mondzorg krijgen. Ida: ‘Mondzorg integreren in de dagelijkse zorg blijft een belangrijk aandachtspunt.’ 

Mintvrij 

Een belangrijk advies is om 3 x per dag tanden te poetsen. En als dit niet lukt, de mond te spoelen met 0,05% chloorhexidine. Zo houd je de mond zo goed mogelijk schoon. De kinderen krijgen een zachte tandenborstel, mintvrije tandpasta en vaseline voor de lippen. Ida: ‘We hopen met goede voorlichting op korte en langere termijn de klachten te kunnen verminderen. Goede mondverzorging helpt kinderen met kanker en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.’