Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Meten van misselijkheid

Kinderverpleegkundige Els Haverkate heeft een ZonMw-subsidie gekregen om onderzoek te doen naar instrumenten om misselijkheid bij kinderen met kanker te meten. Ze gaat de komende drie jaar 50% van haar tijd wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek doen.
Els Haverkate: ‘Ik ben heel blij dat de subsidie is toegekend voor het opzetten van deze onderzoekslijn. Door de subsidie kan ik gedurende drie jaar naast mijn werk als verpleegkundige op afdeling Molen, 50% van mijn tijd besteden aan wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek. Daarmee wil ik de kwaliteit van zorg voor kinderen met kanker verbeteren.’ Het onderzoek past precies in het verpleegkundig onderzoeksprogramma van het Máxima.

Subsidie

Het onderzoek van Els Haverkate is getiteld: ‘Verpleegkundige, luister naar de stem van kinderen om hun comfort te verbeteren: een klinimetrische validatiestudie over instrumenten om misselijkheid te beoordelen’. Het betreft de validering van twee meetinstrumenten om misselijkheid te meten. Els: ‘Om misselijkheid beter te kunnen herkennen en daarmee ook beter te kunnen behandelen, bestaan er twee meetinstrumenten, de Pediatric Nausea Assessment Tool (PeNAT) en de Baxter Retching Faces (BARF) schaal. Uit mijn eerdere onderzoek blijkt dat de kinderen beide instrumenten goed vinden om aan te geven hoe misselijk zij zich voelen. Het BARF-instrument werkt met gezichtjes (smileys) en dat werkt goed om de mate van misselijkheid te bepalen.’

Met de subsidie van ZonMw hoopt Els haar onderzoek te kunnen uitbreiden naar een grotere groep kinderen. ‘Uiteindelijk hoop ik een meetinstrument voor misselijkheid te introduceren in het Máxima, net zoals bijvoorbeeld die voor pijn. Zo kunnen we misselijkheid nog beter herkennen en het behandelen. Want dit maakt de zorg voor kinderen met kanker beter,’ aldus de nieuwe parttime verpleegkundig onderzoeker.