Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Minder MRI’s onder narcose door oefen-MRI

In het Prinses Máxima Centrum staat een oefen-MRI. Hierdoor maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met de werkwijze van een MRI. Ze ervaren verschillende stappen, zoals het oefenen met stil liggen en wennen aan de geluiden die een MRI maakt. Een pilotstudie laat zien dat 72% van de kinderen van 4 tot 7 jaar na het oefenen, zónder narcose het MRI-onderzoek kan ondergaan.

Kinderen tussen 4 en 7 jaar oud gaan vaak onder narcose voor een MRI-onderzoek. Dit onderzoek duurt tussen 30 en 60 minuten. Het is belangrijk dat een kind helemaal stil ligt. Kinderen tot en met 7 jaar lukt dit om verschillende redenen niet altijd, dan kan gekozen worden voor narcose. In het Máxima is onderzocht of met goede voorlichting en oefening een kind tussen 4 en 7 jaar oud zonder narcose het MRI-onderzoek kan ondergaan. Ook werd onderzocht onder welke voorwaarden een oefenprogramma MRI succesvol is.

Pilotstudie

Uit de literatuur was al bekend dat een dummy-MRI met een voorbereidings- en oefenprogramma helpt om kinderen stil te laten liggen. Van januari 2022 tot januari 2023 werd een pilotstudie op de afdeling Solide tumoren gedaan. Klinisch psycholoog en projectleider Laura Beek vertelt: ‘Medisch pedagogisch zorgverleners, een verpleegkundig specialist, een kinderoncoloog, een psycholoog en medewerkers van de afdeling planning hebben samen een werkproces ingericht. Bij elk kind dat een MRI ondergaat, wordt ingeschat of de oefen-MRI ingezet kan worden. In totaal hebben 38 kinderen in de leeftijd tussen 4 en 7 jaar meegedaan aan de pilot. Daarvan hebben 21 kinderen (72%) één oefensessie nodig gehad om de volgende MRI zonder narcose te ondergaan.’

Minder narcose

Tijdens een oefensessie krijgen de kinderen uitleg en begeleiding over de procedure van een MRI. Deze voorbereiding wordt aangepast op het niveau en het tempo van het kind. De kinderen ervaren hoe het is om een MRI wakker te ondergaan. Hierdoor wordt de situatie voorspelbaarder en ervaart het kind minder angst en stress. Laura Beek: ‘De meeste kinderen vinden oefenen prettig, ze weten wat ze kunnen verwachten en begrijpen beter waarom het nodig is dat ze stil liggen. Als het lukt dan hoeft een kind niet onder narcose en dat is een succeservaring voor het kind. Ook ouders waren zeer tevreden over de oefensessie.’

Veel voordelen

Laura Beek kijkt tevreden terug op de pilotstudie, want de resultaten zijn heel positief: ‘Op basis van deze resultaten stimuleren wij kinderen in follow-up (klaar met de behandeling) die een MRI ondergaan én tussen 4 en 7 jaar oud zijn, om gebruik te maken van de oefen-MRI. Het levert zoveel voordelen op: een kind hoeft niet opgenomen te worden op de dagbehandeling of nuchter te blijven voor de narcose. En hoe minder anesthesie, hoe beter voor het kind.’ Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe pilot;het inzetten van de oefen-MRI tijdens de behandeling.

Voor meer informatie en vragen: oefenmri@prinsesmaximacentrum.nl