Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Nieuwe Oordeelscommissie Prinses Máxima Centrum

Het Máxima heeft sinds kort een eigen Oordeelscommissie. Hiervoor maakte het Máxima gebruik van de Oordeelscommissie van het UMC Utrecht.

Voor wie is de Oordeelscommissie en wat doen ze?
Signalen van onvrede en klachten van patiënten en hun ouders/verzorgers worden in het Máxima in behandeling genomen door onze twee ombudsvrouwen Elise Amoraal-Steenbergen en Liesbeth Smulders. De meeste klachten handelen zij zelfstandig af. Heel soms komt het voor dat patiënten en/of hun ouders/verzorgers wensen dat de Raad van Bestuur van het Máxima een oordeel geeft over een klacht. De Oordeelscommissie neemt deze klacht dan in behandeling en brengt hierover advies uit aan de Raad van Bestuur. Die geeft vervolgens het oordeel.

Wie zitten er in de Oordeelscommissie?
De Oordeelscommissie bestaat uit drie leden en twee plaatsvervangend leden en heeft een vaste secretaris. De voorzitter van de Oordeelscommissie is jurist: de voorzitter is extern en voorgedragen door de cliëntenraad. De andere leden zijn zorgverleners verbonden aan het Máxima.

De samenstelling van de Oordeelscommissie:

  • Kristien Struwe, onafhankelijk (extern) voorzitter
  • Fokko van der Zee, extern lid
  • Marianne van de Wetering, zorgverlener in het Máxima
  • Annelies Mavinkurve en Auke Beishuizen, plaatsvervangende leden
  • Florien van Woerden, secretaris