Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Pionieren en presteren: kinder- en jeugdpsychiater in het Máxima

Bas Oude Ophuis, kinder- en jeugdpsychiater in het UMC Utrecht, werkt sinds begin 2019 ook in het Prinses Máxima Centrum om waar nodig de psychische zorg bij kinderen met kanker verder vorm te geven. ‘Ik denk bijvoorbeeld graag mee bij de behandeling van niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals cognitieve uitval, sociaal-emotionele problemen en gedragsontregeling. Deze symptomen komen in de psychiatrie veel voor, maar zodra er sprake is van NAH weten we er vaak maar moeilijk raad mee. Het is mijn ambitie om, samen met collega’s uit het Prinses Máxima Centrum, hier meer kennis en ervaring in op te doen’, vertelt hij.

Bas komt als kinder- en jeugdpsychiater geregeld in consult bij een breed scala aan psychische problemen. ‘Samen met de medisch maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers en de psychologen in het Máxima geven we hier invulling aan en dat is een bijzondere prestatie. Er zijn maar een paar centra in de wereld waar de kinderpsychiatrie daar op deze wijze bij betrokken is!’ vertelt hij enthousiast. Zo schreef hij ook, samen met kinderoncoloog Judith Spijkerman en anesthesioloog Maarten Mensink, een protocol voor de behandeling van een delier bij kinderen: ‘We hebben het idee dat er te weinig gescreend wordt op een delier en met dit protocol hopen we dat te veranderen.’

 

Uniek

De zorg voor kinderen met hypothalame dysfunctie (door bijvoorbeeld een craniofaryngeoom) in het Prinses Máxima Centrum, noemt Bas Oude Ophuis als voorbeeld van de unieke samenwerking. ‘Kinderen kunnen daardoor morbide obesitas krijgen en hun gedrag is vaak ontregeld. Dit proberen we vanuit een multidisciplinair team samen met kinderendocrinoloog Hanneke van Santen aan te pakken met o.a. dexamfetamine. Dit medicijn wordt normaal gesproken gebruikt bij kinderen met ADHD, maar zetten we hier gericht in vanwege het bijwerkingenprofiel met vermindering van eetlust en versnelling van de stofwisseling.’

 

Warm bad

Bas: ‘Al vanaf het prille begin viel het mij op hoeveel het Prinses Máxima Centrum kan en wil investeren in psychologische en psychosociale zorg. Het warme bad dat hiermee gecreëerd wordt mag internationaal als voorbeeld dienen. Tegelijkertijd zie ik ook de keerzijde: kinderen en ouders moeten aan het einde van de behandeling daadwerkelijk onthechten, weer op eigen benen staan en vallen soms in een zwart gat. Gelukkig is er het initiatief van de LATER-poli, die hierin een essentiële rol vervult!’

Ook voor een ervaren kinder- en jeugdpsychiater is het werk in het Máxima indrukwekkend: ‘De zichtbare strijd van gezinnen tegen de kanker van hun kind en daarmee de dood, is hier de grootste confrontatie. Als vader van een zoon en dochter krijg ik geregeld een brok in mijn keel, niet zelden ook in reactie op de veerkracht die patiënten en ouders hierin tonen.’

 

Meer informatie: Bas Oude Ophuis, kinder- en jeugdpsychiater: s.b.j.oudeophuis@umcutrecht.nl. Voor consulten en overige vragen is de arts in opleiding tot specialist (AIOS) het eerste aanspreekpunt, via het secretariaat, telefoon 088-7557473. Er is nauwe samenwerking met het team van de Psycho-oncologie.