Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Project ‘Beweeg mee op de SCT’

Verpleegkundigen van de afdeling waar stamceltransplantaties plaatsvinden, zijn een project gestart om kinderen die langdurig opgenomen zijn te stimuleren tot bewegen. Het bed wordt overdag een ‘bank’ tegen de muur en met tips wordt bewegen aangemoedigd. Rinze (12) zit op de stoel te gamen: 'Ik houd van gamen, maar er is nu veel ruimte in mijn kamer om ook te badmintonnen.'
Pilot

Kinderoncologieverpleegkundigen Kirsten van der Peijl, Eva van Lieshout-van den Brink en Gineke Hazekamp zijn kort geleden gestart met een pilot op afdeling Tafel. Het project ‘Beweeg mee op de SCT’ is voor kinderen die een stamceltransplantatie ondergaan. Deze kinderen zijn langdurig opgenomen, worden geïsoleerd verpleegd en dan ligt het gevaar van bewegingsarmoede op de loer. Gineke Hazekamp: ‘We hopen dat het kind geactiveerd wordt om meer en vaker uit bed te komen. De eerste resultaten van ons project zijn erg goed.

Bed = bank

Vanaf 09.30 uur gaat het bed als ‘bank’ tegen de muur en staat dus minder centraal. Kirsten: ‘We hebben samen met fysiotherapie, maximaal bewegen en medisch pedagogische zorg adviezen geïnventariseerd waardoor het project multidisciplinair wordt gedragen. De ontwikkelde structuur is voorgelegd aan het kernteam en goedgekeurd door het medisch team. Een poster met adviezen en tips hangt op de teampost en wordt uitgereikt aan het kind en ouders’.

Beweegtips

Bewegen is essentieel voor kinderen met kanker. Eva vertelt dat er rekening gehouden wordt met verschillende situaties, namelijk hoe het kind zich voelt. ‘We geven suggesties van eenvoudige activiteiten die kinderen uit bed kunnen doen, zoals tanden poetsen aan de wastafel, naar de wc in de badkamer, eten en drinken aan tafel en in de stoel tv kijken of gamen. Dat lijkt weinig maar activeert een kind om uit bed te gaan. Een bed is om te rusten of te slapen, als het kind niet fit is of op verzoek van een arts of andere zorgprofessional.’

Pilot

Gineke: ‘We kijken de komende drie maanden of we het bewegen van de kinderen kunnen stimuleren met deze relatief eenvoudige middelen. Alle kinderen die vanaf nu worden opgenomen voor een stamceltransplantatie worden meegenomen in de pilot. Daarna worden de bevindingen geëvalueerd met het kernteam. Als de pilot effectief blijkt is er een kans dat we het project ook op andere afdelingen gaan inzetten. Kinderen, ouders en collega’s zijn positief, daar doen we het voor’.