Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Vroegtijdige gehoorscreening voor kinderen met kanker essentieel

Kinderen die behandeld worden met chemotherapie kunnen gehoorverlies of oorsuizen krijgen. Het gaat dan om ongeveer 80 kinderen per jaar die chemotherapie met platinol (cisplatine) krijgen. Door screening tijdens de behandeling van patiënten die risico lopen op ernstig gehoorverlies kunnen deze bijwerkingen tijdig vastgesteld worden. Dat risico is soms genetisch bepaald maar altijd van vele factoren afhankelijk. Gehoorscreening van kinderen met kanker is dus essentieel’ zegt Annelot Meijer. Zij deed de afgelopen jaren onderzoek in het Prinses Máxima Centrum en promoveert op 30 september 2021 aan de Universiteit Utrecht.

Eerder testen
De gehoorschade treedt bij zo’n driekwart van de kinderen tot vijf jaar op, bij oudere kinderen is dit bijna de helft. Het gehoorverlies ontwikkelt zich veelal aan het begin van de behandeling met cisplatine. Annelot Meijer: ‘Het was niet altijd duidelijk op welke manier, hoe vaak en wanneer het gehoor onderzocht moet worden tijdens kankerbehandeling, met name bij jonge kinderen. Daarom hebben we met een internationale groep aanbevelingen gemaakt voor het testen van gehoorverlies voor verschillende leeftijden van 0 tot 18 jaar. Op deze manier kunnen problemen met het gehoor tijdig worden vastgesteld en kunnen we passende adviezen geven en behandelingen aanbieden om het gehoor te verbeteren. Gehoorverlies kan kinderen namelijk belemmeren in hun communicatievaardigheden, schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat proberen we door het tijdig testen zoveel mogelijk te beperken.’

Genetische aanleg
In een internationale studie werden 368 kinderen met kanker met 2052 gehoortesten onderzocht. De ernst van het gehoorverlies wordt door verschillende factoren beïnvloed. Leeftijd speelt een rol, maar ook het tumortype en de hoeveelheid en combinatie van behandeling met cisplatine en andere medicatie tijdens de kankerbehandeling, zoals antibiotica. Ook kan genetische aanleg een rol spelen bij het ontstaan van gehoorverlies. Binnen het onderzoek werd een nieuwe genetische variant in het TCERG1L gen ontdekt dat een hogere kans geeft op gehoorverlies bij kinderen die met cisplatine worden behandeld. Annelot Meijer: ‘Het is belangrijk dat de invloed van deze genetische variant op grote schaal bevestigd wordt in de toekomst. Dan kunnen we uiteindelijk risicoscores ontwikkelen om patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van verschillende soorten binnenoor problemen zoals gehoorverlies, oorsuizen en draaiduizeligheid. Wij zagen dat oorsuizen drie keer zo vaak voorkomt bij overlevenden van kinderkanker in vergelijking met hun broers en zussen. En ook dat behandeling met cisplatine, bestraling op het hoofd en een hersenoperatie dit risico verhogen. Het invoeren van screening op oorsuizen tijdens en na de kankerbehandeling is daarom van groot belang.’