Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Apotheek

Alle zorg voor jullie kind rondom geneesmiddelen voor thuis en in het centrum wordt door onze apotheek geleverd. Naast het leveren van de juiste geneesmiddelen zijn de medewerkers van de apotheek betrokken bij het opname- en ontslaggesprek over de geneesmiddelen die in gebruik zijn en begeleiden zij jullie bij het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe geneesmiddelen.
Bereikbaarheid

De locatie van de apotheek waar je geneesmiddelen kunt afhalen, is gevestigd op de derde etage tegenover de centrale balie. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00 uur tot 17.30 uur. De apotheek is tijdens openingstijden te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Buiten deze openingstijden kan bij spoedgevallen contact opgenomen worden met de dienstdoende apotheker via de centrale receptie van het Prinses Máxima Centrum: 088-972 72 72.
Het faxnummer van de apotheek is 088-9727406.

Diensten apotheek

De apotheek in ons centrum heeft, naast de uitgifte van medicijnen, diverse diensten waar je gebruik van kunt maken.

Preferentiebeleid

De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden het preferentiebeleid geïntroduceerd. Het doel hiervan is om de kosten van geneesmiddelen te verlagen. De zorgverzekeraar kiest een fabrikant voor een aantal geneesmiddelen, welke zij vergoedt. Elke zorgverzekeraar kiest een eigen fabrikant. Het kan daarom zijn dat twee kinderen hetzelfde geneesmiddel ontvangen maar van een andere fabrikant. Onderzoek heeft aangetoond dat dit geen probleem vormt, de werkzame stof en de hulpstoffen zijn vaak hetzelfde. Indien je hierover meer informatie wenst, kun je terecht bij een van onze apotheekmedewerkers.

Delen van de medicatiegegevens met andere zorgverleners

De huisarts, thuisapotheek en de apotheek in het shared care centrum houden ieder een eigen medicatiedossier bij. Inzicht in deze gegevens is erg belangrijk voor het Prinses Máxima Centrum. Het is belangrijk dat wij in het Máxima alle informatie hebben van de medicatiegegevens van jullie kind. Daarom vragen wij je om jullie kind aan te melden bij het Landelijk Schakelpunt (LSP), zowel in de apotheek van het Prinses Máxima Centrum, als de apotheek van jullie huisarts en eventueel shared care centrum. Hierdoor krijgen wij elektronisch inzicht tot de medicatiegegevens. Ook de huisarts, of een andere behandelaar, kan deze gegevens inzien. Het medicatiedossier blijft op deze manier compleet. Bij jullie eerste bezoek geven wij uitleg over het LSP. Voor meer informatie, kijk op www.ikgeeftoestemming.nl en op www.vzvz.nl. Je kunt de toestemming altijd weer intrekken.

 

Kosten en vergoeding

Vanwege het beleid van de overheid worden de tarieven voor farmaceutische zorg van apothekers (en andere aanbieders in de farmaceutische zorg) vrijgelaten. Apothekers worden hiervoor gecontracteerd door de zorgverzekeraars. Voorheen stelde de overheid de tarieven vast. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende zorgactiviteiten, ofwel 'prestaties', die de apotheek in rekening mag brengen. Sinds 1 januari 2014 is bijvoorbeeld de eerste terhandstelling van een (nieuw) geneesmiddel apart zichtbaar gemaakt. Dit is een onderdeel van de farmaceutische dienstverlening van het Prinses Máxima Centrum.

In het Prinses Máxima Centrum wordt op moment van behandeling het meest kosteneffectieve middel ingezet, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. Dit betekent dat voor een werkzame stof uitgewisseld kan worden tussen merk geneesmiddel (originator), generiek geneesmiddel of biosimilar gedurende een behandeltraject. Het Prinses Máxima Centrum volgt daarbij het beleid van de Academische ziekenhuizen.


Samenwerking

Er is een nauwe samenwerking tussen de apotheek en andere behandelaren van het Prinses Máxima Centrum. Door de korte lijnen binnen het centrum is het mogelijk om de behandeling met geneesmiddelen en de informatie die daarbij gegeven moet worden, goed af te stemmen met de kinderoncoloog. Het assortiment van de apotheek is afgestemd op de geneesmiddelen die voorgeschreven worden. Vrijwel alles is op voorraad in de apotheek. Wij staan in nauw contact met de diverse shared care centra.

Privacy

Wij vinden het erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jullie persoonsgegevens. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'), in acht en beveiligen uw persoonsgegevens zorgvuldig en adequaat. In de algemene privacyverklaring en de privacyverklaring voor patiënten lees je alle informatie hierover.

Klacht, compliment of verbeterpunt?

Wil je een suggestie doen voor een verbetering of een compliment maken? Dat horen wij natuurlijk graag. Zowel klachten als verbeterpunten, maar ook complimenten dragen bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Indien je toch ontevreden bent over onze dienstverlening, kun je een klacht indienen bij een medewerker persoonlijk of via de email.
Je kunt ook de klachtenfunctionaris inschakelen. Meer informatie vind je bij rechten en plichten

Uitschrijven

Indien je uitgeschreven wilt worden uit het apotheeksysteem van het Prinses Máxima Centrum, kun je dit melden bij één van onze apothekersassistenten. Je kunt ook een email sturen naar apotheek@prinsesmaximacentrum.nl.

Inleveren oude geneesmiddelen

Geneesmiddelen die niet meer gebruikt worden, moeten via een speciale afvalverwerkingsmethode worden afgevoerd. Je kunt de oude geneesmiddelen inleveren bij de apotheek van het Prinses Máxima Centrum. Wij zorgen dan voor een veilige afvalverwerking.

Team apotheek

Naast het leveren van de juiste medicatie zijn de medewerkers van de apotheek betrokken bij het opname- en ontslaggesprek en begeleiden zij u en uw kind bij het gebruik van medicijnen.